+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Skedsmo Frisklivssentral

Se hvordan Skedsmo Frisklivssentral forteller om tilbudet sitt til brukerne. Frisklivssentralen er et lavterskeltilbud for de som har behov for endring av livsstil og for økt livsglede og helse.