+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Smittevern – på- og avkledning (covid-19)

Film som viser påkledning og avkledning ved påvist smitte covid-19.

NB! I henhold til veilederen fra Folkehelseinsitiuttet skal det gjøres håndhygiene mellom avkledning frakk og fjerning av visir/brille. Dette vises ikke i filmen. 

Kilde: Folkehelseinstituttet, “Bruk av personlig beskyttelsesutstyr i primærhelsetjenesten. Ved kontakt med personer med bekreftet eller mistenkt smittet med covid-19 (koronavirus)”

Klikk her for å se brosjyren fra Folkehelseinstituttet.