+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Spørsmål og svar om koronavirus

Egil Lingaas, som er overlege og avdelingsleder ved Avdeling for smittevern på Oslo universitetssykehus, svarer i denne filmen på spørsmål om smittevern og koronavirus.