+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Tilrettelegging for gravide medarbeidere

Mye av sykefraværet blant gravide kan unngås med enkel tilrettelegging. Se filmen om arbeidet ved Ahus og bli inspirert til å legge vilkårene til rette for gravide medarbeidere.

Filmen er laget av Idebanken.