Tilrettelegging for gravide medarbeidere

Mye av sykefraværet blant gravide kan unngås med enkel tilrettelegging. Se filmen om arbeidet ved Ahus og bli inspirert til å legge vilkårene til rette for gravide medarbeidere.

Filmen er laget av Idebanken.