Skjul områdevelger
Hopp til hovedinnhold
Legg til favoritt

Tracheostomi hos barn

To korte undervisningsfilmer om tracheostomi stell og nødprosedyre for tracheostomi for barn.

Langtids mekanisk ventilasjons (LTMV)  team på Barne- og ungdomsklinikken ved Akershus universitetssykehus HF har i samarbeid med Nasjonal kompetansetjenesten for hjemmerespirator, utviklet to korte undervisningsfilmer om tracheostomi stell og nødprosedyre for tracheostomi for barn.

Filmene skal være et supplement til praktisk undervisning og skal kunne deles med ansatte i kommunehelsetjenesten som jobber i pasientenes hjem.

Fagansvarlige for filmene

Filmene er utviklet av Maria Virginia Borge, Intensivsykepleier/LTMV koordinator barn og Malin Christine Brandt, Barnesykepleier i LTMV team barn, Poliklinikk for barn og ungdom, Ahus i samarbeid med Avdeling kompetanse og utdanning, Akershus universitetssykehus HF.

Fagansvarlig LTMV: Dr. Torkil Benterud, PhD, LTMV ansvarlig lege