+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Velferdsteknologi: Mer enn bare teknologi

Denne filmen er produsert av Kompetansebroen i samarbeid med hjemmesykepleien i Lørenskog kommune og gir et innblikk i den nye hverdagen til bruker og hjemmesykepleier etter implementering av elektronisk medisindispenser.