Velferdsteknologi: Mer enn bare teknologi

Denne filmen er produsert av Kompetansebroen i samarbeid med hjemmesykepleien i Lørenskog kommune og gir et innblikk i den nye hverdagen til bruker og hjemmesykepleier etter implementering av elektronisk medisindispenser.