+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Verdighetskafe

Kortfilmen viser Rokilde sykehjem i Kristiansund kommune som siden 2013 har holdt kafé for brukere, pårørende og ansatte. På kaféen snakker man om hva som gir mening i hverdagen og hva som er viktig for den enkelte deltager. Dette har gitt brukerne ved sykehjemmet en mulighet til å være med på å bestemme over sin egen hverdag og kaféen blir sett på som et internt brukerråd.