Avansert hjemmesykehus for barn på Ahus

Videoreportasjen er laget i samarbeid med AHS, og gir deg et lite et lite innblikk i hverdagen til AHS.