+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Illustrasjon: Shutterstock

Filmer til faglunsj

Kompetansebroen er opptatt av å kunne imøtekomme behov og ønsker om nytt innhold som meldes inn fra samarbeidspartnerne. Kompetansebroen Ahus har våren 2022 vært på kommunebesøk i flere kommuner i opptaksområdet. Hjemmetjenesten i Eidsvoll kommune etterspurte en samling av korte filmer som kunne vises i lunsjen med f. eks påfølgende refleksjon og diskusjon.

Kompetansebroen Ahus har derfor publisert en artikkel med et utvalg av korte filmer innenfor ulike temaer. Trykk på bildet under for å komme til filmene:

Fokus på refleksjon og kunnskapsutveksling

Kreftkoordinatorteamet i Lillestrøm kommune, v/Sandra Jahr Svendsen, har laget refleksjonsfilmene innen temaet lindrende behandling som ligger i filmpakken. Teamet har laget fire filmer til nå, de første ble laget i 2021, og de håper å få produsert 1-2 filmer til i løpet av våren 2023.

Jahr Svendsen forteller at bakgrunnen for produksjonen av disse filmene har vært at de vet kommunehelsetjenesten er preget av høyt tempo, tidvis høy utskiftning av medarbeidere, samt knapphet på ressurser. Derfor så de et behov for å tenke nytt gjennom å utforske pedagogiske utviklingsmuligheter som kan fremme læring, utvikling og motivasjon.

Kunnskap er en nøkkel til motivasjon, og vi ønsket å lage digitale fagfilmer med fokus på refleksjon og kunnskapsutveksling hvor målet er å øke kompetansen innenfor temaer knyttet til lindrende behandling. Som tidligere fagsykepleier i avdeling vet jeg at det kan være krevende å forberede undervisning eller annet relevant innhold til faglunsjer/fagsamlinger.

Sandra Jahr Svendsen, kreftkoordinator, Lillestrøm kommune

Sandra Jahr Svendsen

Jahr Svendsen forteller også at det kan være en utfordring å nå ut til alle i en avdeling samtidig. Medarbeiderne er tilstede på jobb på ulike tidspunkt i løpet av døgnet. Dette pedagogiske utviklingstiltaket vil være et hjelpemiddel for å nå flere og dermed få løftet oppdatert og aktuell fagkunnskap ute i avdelingene. Det vil igjen bidra til å øke motivasjonen for videre læring og utvikling i klinisk praksis.

Erfaringsmessig vil økt kunnskap gi økt motivasjon for jobben og faget, som igjen vil kunne gi økt brukertilfredshet.

Sandra Jahr Svendsen

Filmene varer i underkant av 15 minutter, og inneholder forskjellige fagtemaer og refleksjonsspørsmål – perfekt til faglunsjer eller til opplæring for nyansatte. Filmene er laget med følgende temaer:

Hva er palliasjon?
Væske og ernæring i livets sluttfase
Etikk
Symptomkartlegging

Spørsmål rettet til filmene kan sendes til [email protected]

Ønsker din tjeneste også hjelp til å sette sammen ulike film- og fagpakker til f.eks fagdager ? Ta kontakt med den lokale redaksjonen på Ahus enten på [email protected] eller [email protected]

Anne B.E Wiel, Redaksjonskoordinator Kompetansebroen Ahus