+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Forkortet kunnskapstest for helsefagarbeidere

Kompetansebroen har gleden av å annonsere at vi nå har utviklet en forkortet kunnskapstest i legemiddelhåndtering for helsefagarbeidere.

Flere av våre samarbeidspartnere har etterspurt en forkortet kunnskapstest i legemiddelhåndtering for helsefagarbeidere. Mange kommuner har behov for å kunne tilby en oppfriskning av denne kunnskapen uten at den enkelte helsefagarbeider må ta hele grunnkurset på nytt. Kunnskapstesten er utviklet i samarbeid med Sykehusapoteket ved Akershus universitetssykehus HF.

Ved å gjennomføre den forkortede kunnskapstesten får den ansatte en mulighet til å teste egne kunnskaper samt få en repetisjon på noe av det viktigste innholdet i grunnkurset.

Foto: Shutterstock

Kompetansebroen anbefaler at den enkelte helsefagarbeider gjennomfører Grunnkurs i legemiddelhåndtering med tilhørende digitale eksamen først, og deretter tar Forkortet kunnskapstest som en oppfriskning i etterkant. Det er den enkelte virksomhetsleder som avgjør hvor ofte testen skal tas og hvilken basiskunnskap som skal ligge til grunn og dokumenteres i forkant.

For å komme til den forkortede kunnskapstesten kan du klikke på bildet under, du kan også ta en titt på grunnkurset om du ønsker det:

Kunnskapstesten er K+ innhold, og er kun tilgjengelig for helsepersonell og studenter tilhørende helseforetak, kommuner eller utdanningsinstitusjoner som er samarbeidspartnere av Kompetansebroen. Logg deg inn med din jobb- eller student-epostadresse for å få tilgang.

Kompetansebroen vil benytte anledningen til å takke alle som har tatt seg tid til å teste denne fagressursen for oss i forkant av lanseringen!