+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Forskningsformidling på Kompetansebroen

Forskningsprosjektet Pathways (pasientforløp) har undersøkt spørsmålet «Hvordan utvikle bedre, tryggere og mer kostnadseffektive forløp for eldre pasienter?». Dette har resultert i fire doktorgrader, to postdoktor-prosjekt og litt over 30 vitenskapelige artikler. Nå formidles noen av resultatene i et eget tema på Kompetansebroen.

Bakgrunnen for Pathways-prosjektet er at eldre pasienter er og blir en stor del av befolkningen, og at det skaper utfordringer for helsetjenesten.

Vi må sørge for at helsevesenet er i stand til å gi god hjelp til eldre med sammensatte behov, som er en gruppe som kommer til å bli større i årene som kommer. Da trengs det ny kunnskap, sier professor Jorun Rugkåsa som har vært prosjektleder for Pathways.

Formidling av resultatene
Det har etter hvert blitt lagt stor vekt på at forskningsprosjekter skal formidle resultatene bredt slik at de kan nyttiggjøres. I dette tilfellet ønsket forskerne å nå ut til både de som jobber med pasientene, studenter og lærere i helseutdanning, og ikke minst eldre pasienter og deres pårørende.

Vi forskere er ikke alltid flinke nok til slikt. Vårt Brukerpanel, som består av folk som bruker, jobber i, eller har lederposisjoner i helsetjenesten, anbefalte derfor Kompetansebroen som en flott kanal for å formidle resultatene av forskningen vår bredt, sier Jorun Rugkåsa. Vi er kjempeglade, og stolte, over at vi i samarbeid med Kompetansebroen nå kan lansere masse spennende innhold.

Innholdet er samlet i et eget tema som du kan se her.

Jorun Rugkåsa. Foto: privat

 

Prosjektet ble gjennomført i perioden 2016-2021 av HØKH, Avdeling for helsetjenesteforskning ved Akershus universitetssykehus og er finansiert av Forskningsrådet.

Jorun Rugkåsa har vært prosjektleder for Pathways. Hun er seniorforsker ved HØKH og professor II ved Senter for omsorgsforskning, sør, Universitetet i Sørøst-Norge.