+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Foto: Shutterstock

Forskningsprosjekt om palliasjon søker deltakere

Aldring og helse har på oppdrag fra Helsedirektoratet startet et forskningsprosjekt for å samle kunnskap om lindrende behandling og omsorg i livets sluttfase. De ønsker i den forbindelse å rekruttere helsepersonell til å delta i digitale fokusgrupper.

Er du helsepersonell med erfaring fra palliasjon til voksne fra sykehjem, sykehus, eller hjemmebaserte tjenester (også palliative team) så kan du nå dele av din kunnskap.

Formålet med spørreundersøkelsen er å få innsikt i lokale rutiner og praksis når det gjelder omsorgen for pasienter over 18 år i livets sluttfase.

Det tar omtrent 15 minutter å fylle ut skjemaet.

Formålet med prosjektet er å samle kunnskap om praksis rundt palliative tiltak. Vil du vite mer eller ønsker å delta i fokusgruppeintervju i mai/juni, så ta kontakt med prosjektleder Siren Eriksen på e-post: [email protected].

Mer informasjon om fokusgruppene finnes i vedlegget under: