+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet- og Oslo/Akershus-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Foto: Shutterstock

God jul fra Kompetansebroen

Filmer, nye tema og flere e-læringskurs er noe av innholdet vi har publisert på Kompetansebroen i år. I 2019 vokser «Broen» til nye områder og vi skal fortsette med god innholdsproduksjon. 

Et spennende år for Kompetansebroen har snart passert og et enda mer spennende år skal komme. Vi i Kompetansebroen ønsker alle en god jul og et godt nyttår med noen oppdateringer om hva vi har drevet med i 2018.

Nytt innhold i temaseksjon

Temaseksjonen på Kompetansebroen gått igjennom en større revidering i 2018 og nytt spennende innhold er lagt til. Bruken øker og det siste halvåret har vi  koblet oss på flere nettverk.

Foto: Fra animasjonsfilmen «I trygge hender», Landsgruppen av helsesykepleiere 2018.

Vi har fått tilsendt godt faglig innhold fra blant annet:

I tillegg har vi utarbeidet ressursartikler til nesten alle temaene i samarbeid med Helsebiblioteket, se eksempel her. 

 

I september lanserte vi «Velferdsteknologi« som nytt tema. Her har vi lagt ut filmer, artikler og annet godt fagstoff knyttet til temaet som nå er høyaktuelt i helse – og omsorgsektoren.

Det er mye bra som skjer i vårt område, og mulighetene på Kompetansebroen er mange. Derfor er våre ønsker for 2019 er enda flere innspill og tips på det gode arbeidet som foregår der ute.

Videoreportasjer og ny e-læring

Aktuelt-spalten vår har vi opprettholdt med 1-2 nyhetssaker per uke med påfølgende nyhetsbrev på epost. Saker vi har skrevet om har variert fra nyheter om kommende arrangementer, nytt innhold, temasaker som f.eks velferdsteknologi og generelle samhandlingsnyheter.

I tillegg til de skrevne sakene har også Kompetansebroen utforsket bruk av videoreportasjer som aktuelt saker. Se en av reportasjene under:

Slike videoreportasjer er noe vi ønsker å lage mer av så gjerne ta kontakt med oss om du har forslag til saker vi kunne utforsket med dette formatet.

E-læringsbiblioteket vårt har vi også oppdatert med flere nye kurs i 2018. Blant annet:

Kompetansebroen utvides

Mange utenfor vårt område har fanget opp Kompetansebroen og bruker ressursene de finner der. Behovet for en slik delingsplattform er ikke unikt for vårt område, og etter henvendelser fra andre regioner er det vedtatt at Kompetansebroen skal utvides til nye områder i 2019.

Bilde: Kompetansebroen

Det er også avklart at Kongsvinger kommunene vil innlemmes i Kompetansebroen, i forbindelse med overføring av Kongsvinger sykehus fra Innlandet til Ahus.

Vi ser frem til samarbeid med nye områder og ikke minst til alt nytt innhold og læringsressurser de vil bringe inn i Kompetansebroen!

 

 

Vi ser frem til å fortsette i 2019 med spennende innhold som omhandler blant annet psykisk helse og rus, lindrende behandling og ambulerende tjenester.

Med dette vil vi gjerne takke alle som benytter seg av Kompetansebroen og alle våre samarbeidspartnere for et innholdsrikt år og ønske dere en riktig god jul!