+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Skjermdump fra e-læringskurs. Foto: Anette Strømsbo Gjørv, Sørlandet sykehus

Godt oppmøte på webinar om KOLS

I forrige uke ble første undervisningswebinar i samarbeid med Ambulerende sykepleietam (AST) gjennomført. Det var 181 påmeldte til webinaret og 263 deltagere tilsammen da flere satt samlet. Det har vært gode tilbakemeldinger i etterkant.

Ambulerende sykepleieteam og Kompetansebroen skal denne høsten samarbeide om webinarer innen ulike temaer. Målet med webinarene er å bidra til opplæring og kompetanseheving for helsepersonell i Ahus sitt opptaksområde og å bidra til god anvendelse og implementering av Kompetansebroen.

Stor interesse for faglig påfyll

Renate Magnussen og Anette Lien, Ambulerende sykepleieteam. Foto: Privat

Renate Magnussen og Anette Lien er veldig fornøyde med oppmøtet til det første webinaret og håper på godt oppmøte til de 3 andre webinarene også.

Vi er veldig glad for at det var så  mange som ønsket å delta på det første undervisningswebinaret, sier Renate. Det er tydelig at det er stor interesse for faglig påfyll og kompetanseheving innenfor ulike temaer, slik som KOLS. Vi håper de neste temaene i høst er av like stor interesse og at digitale undervisningswebinarer oppleves som et godt alternativ til fagutvikling.

 

Det er nå laget en artikkel med presentasjonene fra webinaret. Artikkelen ligger under temaet “ambulante tjenester”. Du kan gå inn på artikkelen her

 

Det skal være 3 webinarer til før jul med ulike temaer. Du kan melde deg på webinarene her:

Undervisningswebinar: Sårbehandling. Meld deg på  her

Undervisningswebinar: Hjerneslag. Meld deg på her

Undervisningswebinar: Palliasjon. Meld deg på her