+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Foto: Folkehelseinstituttet

Håndhygiene har aldri vært viktigere

For at håndhygiene skal være et effektivt smitteverntiltak må det utføres til rett tid, med rett teknikk og med effektive hånddesinfeksjonsmidler. FHI markerer håndhygienedagen 5. mai med nettundervisning. 

Årets tema  for håndhygienedagen er derfor Håndhygiene – ofte nok og til rett tid. 

Riktig utført håndhygiene er det viktigste tiltaket i kampen mot infeksjoner og antibiotikaresistens i helsetjenesten. For å sikre effektiv hånddesinfeksjon slik at smittekjeden brytes, må man benytte nok middel, rengjøre hele hånden og utføre det til rett tid. I tillegg er det visse forutsetninger som må være på plass – det må være håndhygienefasiliteter tilgjengelig i umiddelbar nærhet og man må være «bar fra albuen og ned» – fri for smykker og med korte negler, og ha hel hud (fhi.no)

Under kan du ta e-læringskurs om håndhygiene eller lese mer om smittevern i Kompetansebroens temaseksjon:

Klikk i boksen for å åpne tema

Nettundervisning

Situasjonen vi nå er inne i med covid- 19 har styrket viktigheten av dette tiltaket ytterligere og informasjonsbehovet rundt både håndhygiene og bruk av beskyttelsesutstyr er stor. Folkehelseinstituttet har derfor utvidet året tema på håndhygienedagen til å også gjelde  bruk av beskyttelsesutstyr og andre smitteverntiltak for å imøtekomme noe av informasjonsbehovet blant helsepersonell.

I forbindelse med utvidelse av årets tema vil Folkehelseinstituttet arrangere nettundervisning for helsepersonell innen temaet. Nettundervisningen er delt inn etter arbeidsplass og tiden på undervisningen for de ulike arbeidsplassene finner du i lenkene under:

Folkehelseinstituttet har også laget annet undervisningmateriell som quiz, kahootspill og plakater i forbindelse med håndhygienedagen, trykk her for å finne mer materiell og mer informasjon om dagen.

(Innhold er hentet Folkehelseinstituttet, fhi.no)