+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Faksimile fra Aftenposten/ Torgeir Strandberg

Har vi fått en vaksine mot heroin?

«En mulig rusrevolusjon er på vei fra et spartansk behandlingsrom på Akershus universitetssykehus». Slik sto ingressen da Aftenposten sist fredag viet hovedsiden til å fortelle om de svært lovende resultatene fra forskningsmiljøet på Ahus.

Forskningsresultatene viser at langtidsvirkende naltrekson gjør at kroppen ikke kan ta opp heroin, og forskerne tror at dette vil ha stor betydning i videreutvikling av behandlingstilbudet til tunge rusmisbrukere. Kristin Klemmetsby Solli, postdoktor og nasjonal koordinator i NaltRec studien forteller;

Vi håper at resultatene fra vår studie kan bidra til at langtidsvirkende naltrekson blir godkjent som et alternativt medikament i Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) i Norge. Vår forskning viser at langtidsvirkende naltrekson er et godt behandlingsalternativ som kan bidra til at flere opioidavhengige kommer i behandling. Forskningen vår er også høyst relevant i europeisk sammenheng, da dette er den eneste studien i Europa som har forsket på behandling med langtidsvirkende naltrekson.

Vi får i Aftenpostens oppslag lese om Kenneth Arnesen som tok så mye heroin at han regnet med å være død før han var 30 år. Nå er livet snudd til håp og fremtidstro. Abonnenter kan lese saken her – En sprøyte med håp (aftenposten.no)

Aftenposten sin podkast; “Forklart”, har en episode hvor studien blir presentert. Her er lenke til podkast-episoden! (torsdag 8. april 2021 – Sesong 6 – Episode 644).

 

Viktig erfaring å bygge videre på i Ahus-området

Studien er en multisenterstudie, men Ahus har ivaretatt nasjonal prosjektledelse og det er i Ahus-området det er rekruttert absolutt flest studiedeltagere. Kristin roser samarbeidet med både Ahus og kommunene og håper dette vil videreføres.

Vi er veldig takknemlig for det gode samarbeidet vi har hatt rundt studien hittil, og det engasjementet vi har blitt møtt med fra de som jobber på rusfeltet har vært avgjørende for gjennomføringen av vår studie. Vi håper som sagt på at langtidsvirkende naltrekson kan tas i bruk i LAR. Når det skjer, så håper vi på at vi kan få i gang en implementeringsstudie. Den erfaringen som finnes i Ahus-området, både i kommunalt hjelpeapparat og i spesialisthelsetjenesten, vil være viktig å bygge videre på i et slikt implementeringsprosjekt, avslutter Kristin.

Ressurspersoner i NaltRec-studien på Ahus er Lars Tanum (nasjonal prosjektleder for NaltRec-studien), Kristin Klemmetsby Solli (postdoktor og nasjonal koordinator i NaltRec-studien), Linn Wergeland Digranes (studiesykepleier og medlem i studiens styringsgruppe) og Lena Giselsson Follerås (medlem i studiens styringsgruppe), og seniorforsker og nasjonal koordinator Bente Weimand og PhD stipendiatene Anne Marciuch, Karin Waleur og Christina Redondo.

Lars Tranum og Kristin Klemmetsby Solli. Foto: Privat

Lena Giselsson Follerås og Linn Digranes Wergeland og . Foto: Privat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her kan du lese mer om studien: Langtidsvirkende naltrekson mot opioidavhengighet – Akershus universitetssykehus (ahus.no)