+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Illustrasjon: Blå Design, for FHI

“Hva er viktig for deg?”- dagen 9. juni

Onsdag 9.juni markeres «Hva er viktig for deg?-dagen, for syvende året på rad. «Hva er viktig for deg?» har blitt en internasjonal bevegelse og målet med denne dagen er å oppmuntre til flere gode samtaler mellom helsepersonell og pasienter. Denne dagen er en mulighet til å stoppe opp og tenke litt over hvordan vi lytter og hvem vi lytter for.

Initiativet til å markere denne dagen er en satsing som gjennomføres av Kommunenes Sentralforbund i samarbeid med Folkehelseinstituttet. Det oppfordres til at helsepersonell skal bli flinkere til å lytte, til å forstå hva som er viktig for den enkelte pasient eller bruker. Det fremmer god helse. Helsepersonell oppfordres til å stille pasienten et enkelt, men viktig spørsmål: Hva er det du virkelig trenger, ønsker og håper på?
Å flytte oppmerksomheten fra «hva er i veien med deg?» til «hva er viktig for deg?» bidrar til en viktig retningsendring i helsevesenet.

Ahus og tilhørende kommuner markerer denne dagen hvert år.

«Hva er viktig for deg?»-dagen inngår som en del av pasientsikkerhetsuka

Tidligere år har sykehuset markert dagen ved å dele ut «Hva er viktig for deg?»-buttons  og brosjyrer. Det har også vært satt opp tavler på sykehuset der pasienter, ansatte og besøkende har skrevet opp hva som er viktig for dem. Det har også vært liknende avdelingsvise markeringer.

I år blir markeringen annerledes pga covid-19 ved at buttons  blir levert avdelingsvis, slik at hver avdeling får ansvar for å fordele buttons til sine ansatte. Sykehuset arrangerer for første gang pasientsikkerhetsuka med faglig påfyll og inspirasjon i digitale seminarer hver dag. “Hva er viktig for deg?”- dagen  markeres som en del av denne uken. Uken byr på variert program hver dag for Ahus ansatte. Det oppfordres i tillegg til å ha lokale markeringer på avdelingene.

Uka starter med en podcast om brukermedvirkning. Den kan du høre her

Program for pasientsikkerhetsuken kan du se her.

Reiser hjem til pårørende

Daniel Myksvoll og Lill-Heidi Gangnes Anzjøn Foto: Privat

Tirsdag 8.juni er det et seminar med flere forelesere, blant annet et om å reise hjem til pårørende som ikke får besøke på sykehuset. Koronasituasjonen har skapt et behov for løsninger for pårørende til koronasyke intensivpasienter. I et pilotprosjekt har intensivseksjonen ved fagutviklingssykepleierne, Daniel Myksvoll og Lill-Heidi Gangnes Anzjøn, samarbeidet med Ambulerende sykepleieteam om å reise hjem til de pårørende slik at de kan se sine kjære hjemmefra via et nettbrett.

Prosjektet kom som følge av besøksstopp og besøksrestriksjoner i forbindelse med Pandemien. Vi bestemte oss for å kjøre et lite pilotprosjekt for å prøve ut metoden, og for å kunne gjøre evt. forbedringer og justeringer ut fra pårørendes og våre erfaringer gjennom piloten. Vi ser for oss at dette tilbudet kan overføres til andre situasjoner enn ved Covid-19 pandemien. Vi har meldt prosjektet på Læringsnettverket hvor vi kan få mulighet til å videreutvikle det, forteller Fagutviklingssykepleier ved intensivenheten Lill-Heidi Gangnes Anzjøn

Samarbeidet kan du lese mer om her.

Skal holde fokuset på “Hva er viktig for deg” !

I Aurskog -Høland kommune har de planlagt godt for dagen 9. juni og i tiden før og etter:

Ansatte ved Aurskog sykehjem, Østkroken. Fagutviklingssykepleier Åshild Ringsbu i midten Foto: Privat

På Aurskog sykehjem skal de ha fokus på, fra nå av, å flette inn spørsmålet “hva er viktig for deg” i alle samtaler med beboerne f.eks under morgenstell, kveldsstell, måltider osv. Alle svar fra beboerne formuleres med en enkelt setning og skrives inn i “snakkebobler” som blir printet ut. Disse boblene henges opp rundt omkring i avdelingen.

Fagansvarlig sykepleier, Åshild Ringsbu, på Aurskog sykehjem, forteller videre:

På selve dagen har vi leid inn ekstra personell på dagvakt slik at vi kan bruke denne dagen til å gjennomføre noe av det som har kommet fram i snakkeboblene og gjøre noe hyggelig med beboerne! Snakkeboblene og buttons skal følge oss gjennom sommeren slik at vi kan fortsette å ha fokuset oppe!

Alle ansatte skal bruke buttons  og det skal vises korte videosnutter fra Kompetansebroen i matpausene de neste dagene.

For mer inspirasjon til markeringen kan du lese her

Lykke til med markeringen av “hva er viktig for deg?”- dagen!