+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Bilde hentet fra KS

“Hva er viktig for deg?”-dagen – forbered dere til 9. juni!

Målet med dagen er å oppmuntre til flere gode samtaler mellom de som gir helse- og omsorgstjenester og de som mottar disse tjenestene.

Vi oppfordrer helsepersonell til å stille et enkelt, men viktig spørsmål; «Hva er viktig for deg?» Det å flytte oppmerksomheten fra «Hva er i veien med deg?» til «Hva er viktig for deg?» bidrar til en viktig retningsendring i helsevesenet.

Erfaring viser at aktiv deltakelse i utformingen av egne mål øker pasientens motivasjon og styrker mestringen. Målet er også at helsepersonell skal bli flinkere til å lytte, til å forstå hva som er viktig for den enkelte pasient. Det fremmer god helse.

KS og Folkehelseinstituttet står bak satsingen Gode pasientforløp, på oppdrag for Helse- og omsorgsdepartementet. Hva er viktig for deg?-dagen har sitt utgangspunkt i Gode pasientforløp. I år står Statsforvalteren i Innlandet, USHT i Innlandet, KS Innlandet og Sykehuset Innlandet, sammen om å spre informasjon og sette fokus på denne dagen.

Bestill buttons!
På KS sin nettside, Materiell til Hva er viktig for deg?-dagen i 2021, er det mulig å laste ned plakater og flyers, og sende inn bestilling av buttons. Om dere vil være helt sikre på å motta disse i god tid før den 9. juni, bestill innen fredag 14. mai.

Vi oppfordrer alle til å delta i markeringen av Hva er viktig for deg?-dagen 9. juni!

 

Lykke til med forberedelsene og dagen.