+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet- og Oslo/Akershus-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Featured Video Play Icon

Hvordan kan du være med på å fremme mestring for dine brukere?

Og hvordan får man det til i praksis? Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Viken (Akershus) og Kompetansebroen har lansert et omfattende refleksjonsprogram for habilitering, rehabilitering og mestring.

Refleksjonsprogrammet er skreddersydd i en pakke på Kompetansebroen og gjennomføres i en kombinasjon av individuelt arbeid og arbeid i små grupper på egen arbeidsplass med en lokal veileder.

Alt innholdet er tilgjengelig digitalt med tekst og instruksjonsvideoer. I teksten er det henvisning og lenker til flere digitale ressurser, slik at man kan velge å fordype seg ytterligere i fagstoffet.

Lenke til refleksjonsprogrammet finner du nederst i saken

Mona Bjerke Jensen, rådgiver i hverdagsmestring, Lørenskog kommune / USHT Viken (Akershus). Foto: Lørenskog kommune. 

Mestring er for meg først og fremst en veldig god følelse. Den fyller deg med gleder og stolthet – og ikke minst trygghet på at du klarer å håndtere de utfordringene som livet kommer med.  – Mona Bjerke Jensen, rådgiver i hverdagsmestring, Lørenskog kommune / USHT Viken (Akershus) som har vært prosjektleder for refleksjonsprogrammene.

Refleksjonsprogrammet utgjør en grunnleggende kompetansepakke for alle ansatte som skal jobbe med habilitering, rehabilitering eller mestringsfremmende praksis i kommunehelsetjenesten. Det tar for seg mange sentrale spørsmål knyttet til habilitering, rehabilitering og mestring. F.eks:

  • Hvordan kan vi fremme lysten til å delta aktivt i og ta ansvar for eget liv?
  • Hvordan kan vi som helsearbeidere bistå brukerne med å sette meningsfulle mål?
  • Hvordan kan brukeren ta i bruk egne ressurser i de daglige gjøremålene?
  • Hva er meningsfulle hverdagsaktiviteter for den enkelte?
  • Hva er viktig for deg?

Praksisnær kompetanseheving på en enkel måte.

Koordinator for USHT Viken (Akershus), Hilde Marit Mobråthen. Foto: privat.

9. Juni er «Hva er viktig for deg dagen» og refleksjonsprogrammet tar opp nettopp hva som er meningsfulle hverdagsaktiviteter for den enkelte. Koordinator for USHT Viken (Akershus), Hilde Marit Mobråthen forteller at tanken var å legge til rette for en praksisnær kompetanseheving på en enkel måte.

Vi ønsket i dette prosjektet å fremme et rehabiliterende tankesett og fokus på mestring, gjennom å legge til rette for praksisnær kompetanseheving. Det synes jeg prosjektet har fått til på en god måte og vi er svært fornøyde med at refleksjonsprogrammet nå er tilgjengelig for alle på Kompetansebroen, forteller Mobråthen.

 

Sammensatt med filmer, bilder, illustrasjoner og animasjoner

Refleksjonsprogrammet bidrar til at tjenesteutøverne får en felles forståelse av ideologi og sentrale begreper, at habilitering- og rehabiliteringstjenestene utføres i tråd med gjeldende lovverk (herunder forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator) og at de øvrige helse- og omsorgstjenestene gjennomsyres av et fokus på brukerens mestring.

Det er også bygget opp av flere forskjellige filmer, animasjonsfilmer, illustrasjoner og navigeringsmuligheter. Det er to løp med hvert sitt refleksjonsprogram (ett om habilitering og rehabilitering og ett om mestring).