Featured Video Play Icon

Hvordan kan møte mellom brukere og fagpersoner bli best mulig?

23. januar arrangerte Fagforum forebygging og Fagforum koordinerte tjenester konferansen « Hva er viktig for deg». Brukermedvirkning sto sentralt, og helsepersonell og brukere var samlet rundt samme bord for å diskutere, dele og komme frem til løsninger i fellesskap.

Denne konferansen er et konkret eksempel på noe av det gode arbeidet fagforumene (nå fagråd) jobber med, og sjelden har et arrangement blitt fulltegnet så raskt som her. Med foredrag som ga både latter og tårer var engasjementet stort blant deltakerene og det ble etterspurt når neste oppfølgingskonferanse er.

(For øvrig arrangeres del to av denne konferansen 1. April. Se lenke nederst i saken for mer informasjon).

For begrepet « Hva er viktig for deg?” har blitt en nasjonal og internasjonal kampanje som setter brukermedvirkning i høysete.

Leder for Avdeling samhandling og helsefremmende ved Ahus, Bente Heggedal Gerner, forteller at det å involere brukerne i møte med helsepersonell er helt avgjørende for å gi gode tjenester.

Se videoreportasje i toppen av saken

– Ved å stille krav og forventninger viser man at man har troen på et menneske

Konferansen bar preg av gode engasjerende foredragsholdere som inspirerte og motiverte deltagerne til videre arbeid.

Blant foredragsholderne var Torstein Lerhol som hadde en forventet levetid på kun et par år på grunn av en alvorlig muskelsykdom, men i 2016 feiret han likevel 30 år. Han er politiker, foredragsholder, og er for mange kjent fra mediene som en person med stort pågangsmot og en unik evne til å se muligheter fremfor begrensninger.

Lerhol poengterte viktigheten av å stille krav og forventninger.

Ved å stille krav og forventninger viser man at man har troen på et menneske. Du har troen på at du kan bli noe og kan levere. Det er sunt og det kan være et bilde i behandlingen på at man fjerner pasientfokuset, fortalte Lerhol.

Arrangementet følges opp av en dag to hvor man går igjennom mer konkrete verktøy og metoder for brukermedsvirkning. Denne dagen arrangeres i auditoriet på Ahus 1. april og den er åpen også for de som ikke var med 23. januar.

Klikk her for å se arrangementssiden med informasjon, påmelding og program.