+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Visning av måleverktøy på mobilskjermFoto: Nicolas Tourrenc, 2019

Hvordan kartlegge pasientens funksjonsnivå og fremgang?

Regional kompetansetjeneste for rehabilitering (RKR) og Forsterket Rehabilitering Aker (FRA), tilbyr kurs i bruk av måleverktøy for alle som jobber med rehabilitering i Helse Sør-Øst, og som ønsker å lære mer om måleverktøy.

I kurset gjennomgås hensikt, ulike typer og utvalg av måleinstrument, samt vurderinger for å innføre disse i klinisk praksis og å tolke resultatene. Barrierer for å benytte måleverktøy og strategier for å overvinne barrierene vil bli diskutert.

Kurset gir videre informasjon om valg, administrering og tolkning av resultater av tiltak i klinisk praksis, samt informasjon om målefeil, meningsfull endring og hvordan man kan forutsi fremtidige hendelser (f.eks. gangevne, kjøring, tilbake til jobb).

I rehabilitering er måleverktøy viktig for å kunne kartlegge pasientens funksjonsnivå og fremgang. Måleverktøy er et hjelpemiddel for å kunne evaluere effekten av rehabiliteringstiltakene slik at disse kan tilpasses pasienten og justeres underveis. På den måten kan bruken av måleverktøy bidra til å sette realistiske mål for pasientens rehabiliteringsprosess. For pasientene kan bruken av måleverktøy oppleves som motiverende fordi det med på å synliggjøre fremgang. For å sikre at deltakerne opplever kurset som relevant for egen yrkespraksis, er gjennomføringen av kurset bygget rundt testing av ett selvvalgt måleverktøy. Flere av kursdeltakerne har fremhevet at dette oppleves som motiverende og et av suksesskriteriene for kurset

Ingvild Lilleheie, Leder av RKR

Les mer på RKR sine hjemmesider dersom du ønsker å fasilitere et kurs for dine ansatte

Kurs i bruk av måleverktøy og resultater i rehabiliteringspraksis – Sunnaas sykehus