+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet- og Oslo/Akershus-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Foto: Marit Kristine Hofset

Hvordan legge til rette for egenmestring hos pasienten?

-Vi må hjelpe pasientene til å leve best mulig med sine helseutfordringer, sier Marit Kristine Hofset, som arrangerer kurs i helsepedagogikk. Kurset ble nylig gjennomført for sjette gang, med svært positiv respons fra deltakerne.

Eline Born, psykolog.

– Dette kurset burde være obligatorisk for alle kommunepsykologer. Dette er kunnskap som vi trenger, sier kursdeltaker Eline Born, som er psykolog i Nittedal kommune.

Kurset går over fem dager på DPS Åråsen, og dreier seg om å bli en bedre helsepedagog, slik at brukere, pasienter og pårørende får best mulig opplæring og veiledning.

Metoder og praktiske verktøy

– Vi fagpersoner er opptatt av å kunne faget vårt, men det er også viktig å fokusere på hvordan vi blir gode formidlere og veiledere, forteller kursarrangør Marit Hofset, koordinator for læring og mestring på Ahus.

Målgruppen for kurset er alle som jobber med opplæring av pasienter og pårørende.

– Vi må hjelpe pasientene til å leve best mulig med sine helseutfordringer. Det jobber vi systematisk med over fem dager, ved hjelp av brukerfortellinger, foredrag og jobbing i grupper, sier Hofset.

Kurset gir trening i metoder og praktiske verktøy for å sette pasienten i førersetet for å mestre egen helsesituasjon.

– Kurset var inspirerende – dette ønsker jeg å jobbe videre med, sier sykepleier Steffi Prabel-Krause (til venstre). – Det var veldig fint med vekslingen mellom teori og praksis, sier Silje Feby ved akuttpsykiatrisk avdeling (i midten). Foto: Marit Kristine Hofset.

I kurset gjennomgås blant annet:
– Brukermedvirkning
– Læring og mestring
– Undervisning
– Veiledning og coaching
– Grupper og gruppeprosesser.

OsloMet er med

Professor Sidsel Tveten ved OsloMet deltok som foredragsholder. Foto: Marit Kristine Hofset.

Pasient- og pårørendeopplæring er forankret i norsk helselovgivning, og er en av spesialisthelsetjenestens hovedoppgaver. På bakgrunn av dette ble kurset i helsepedagogikk pilotert i 2014, og har nå vært gjennomført årlig i seks år, med deltakere fra kommuner, bydeler og Ahus.

Kurset arrangeres i samarbeid med OsloMet, og professor Sidsel Tveiten har vært med herfra som foredragsholder.

– Vi gleder oss til neste kurs, som planlegges våren 2020, sier Hofset. Datoene vil publiseres på Kompetansebroen