+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet- og Oslo/Akershus-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Foto: thefamilymodel.com

Hvordan møte familier som opplever helseutfordringer?

10. oktober arrangerte Ahus felles fagdag for Ahus-ansatte og ansatte i kommunene i opptaksområdet. Tove Bergh og Marit Hofseth fra avdeling samhandling og helsefremmende på Ahus ledet dagen der temaet var familiefokusert praksis.

Det var en fagdag med fokus på hvordan vi kan møte familier som opplever helseutfordringer og over 150 deltakere var samlet i auditoriet på Ahus. Under kan du lese mer om de forskjellige innleggene og laste ned presentasjoner.

Bente Weimand. Foto: Tove Bergh

Bente Weimand som er forsker i divisjon psykisk helse på Ahus, gav en god innføring i en modell for familiefokusert praksis. Modellen skal hjelpe personell innen helse, sosial, og pedagogisk arbeid til å se hele familien og ikke bare den som sliter. Helsepersonell har en lovpålagt plikt til å sørge for informasjon og nødvendig oppfølging av familier som har mindreårige barn. Den teoretiske modellen som Weimand presenterte ble satt ut i praksis ved hjelp av et rollespill som var lagt opp som en familiefokusert samtale. Både rolleutøvere og deltakere i salen viste stort engasjement.

Se presentasjonen her

Fagdagen hadde også fokus på to samhandlingsprosjekter som nå er avsluttet.

Prosjektleder. Kariann T. Bakstad la frem resultater fra prosjektet «Når mor er psykisk syk og eller rusavhengig gjennom svangerskapet». Rapporten fra dette prosjektet er lagt ut på Kompetansebroen i en tidligere aktueltsak. Les saken her.

Se presentasjonen fra Kariann T. Bkastad her

Videre gav Tove Bergh, en status på prosjektet «Elektronisk samhandling om barn som pårørende» som nå avsluttes som prosjekt, og videreføres i ordinær drift. Det viktige med denne elektroniske samhandlingen er at barn i familier som sliter blir sett og ivaretatt.

Se presentasjonen her

Ole Drønen, klinisk sosionom fra BUP Furuset, hadde et glimrende innlegg knyttet til å se barn i lys av den familien de er i. Det var også fokus på hvordan kommunene kan få til bedre tverrfaglig innsats knyttet til familier hvor en i familien sliter.

Se presentasjonen her

Foredragsholder Karen Hafslund, psykologspesialist og faglig rådgiver fra KoRus-øst gav en god innføring i BTI-modellen (Bedre Tverrfaglig Innsats). Videre ble dagen avsluttet med at det ble tatt opp en pågående spørreundersøkelse knyttet til lovverket og elektronisk samhandling om barn som pårørende er kjent i kommune og sykehus.

Se presentasjonen her

Fra venstre: Brynhild Belsom, Tove Bergh, Marit Hofset. Foto: avdeling samhandling og helsefremmende, Ahus

Brynhild Belsom, enhetsleder/helsesjef, Enhet familie og helse i Rælingen kommune, og leder Fagforum for helsefremmende og forebyggende arbeid, gav et innblikk i fagforumets arbeid og at barn som pårørende er et område som har hatt stor fokus i fagforumet.

Det ble også presentert en plakat over modellen familiefokusert praksis som anbefales at skrives ut og henges opp på venterom på poliklinikker og eller på andre aktuelle arenaer. Last ned plakaten her

 

 

PS: har du husket å svare på spørreundersøkelsen «Hvordan gjøre de usynlige barna synlige»? Den avsluttes 1.11 og tar bare 5 min. å gjennomføre. Hvis du får med deg 5 personer til å svare på undersøkelsen, så sikrer du at undersøkelsen få et omfang som kan gi en god indikasjon på hvor skoen trykker knyttet til barn som pårørende, og dermed mulighet til å sette i verk riktige forbedrings tiltak. På forhånd takk! – Tove Bergh