+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Bilde fra filmen.

Implementering av KlinObsKommune

Ønsker dere å bli gode på observasjonskompetanse og handlingsberedskap? Nå kan dere få hjelp og veiledning til implementering av KlinObsKommune fra Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Viken (Akershus).

I disse dager har alle kommuner i tidligere Akershus fått invitasjon til å delta i ett nettverk for implementering av kompetansemodellen KlinObsKommune. KlinObsKommune er et verktøy for faglig forsvarlig praksis og målet med nettverket er implementering av klinisk observasjonskompetanse og handlingsberedskap i tjenestene.

Læringsnettverk som metode

Nettverket vil være basert på læringsnettverk som metode og kommunene inviteres til å sette sammen team fra de tjenester som ønsker å delta i nettverket. Teamene må arbeide med implementering av kompetansemodellen i egen tjeneste mellom samlingene. De får tilbud om oppfølging og veiledning fra utviklingssenteret i dette arbeidet. Teamene vil  gjennom nettverket få kjennskap til kompetansemodellen, implementering og metoder for forbedringsarbeid. Det legges i tillegg til rette for erfaringsdeling mellom teamene.

Mari Searle, rådgiver i Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Viken (Akershus) (USHT), håper mange kommuner melder seg på og presiserer:

Rådgiver Mari Searle,
Foto: Privat

KlinObsKommune kan tilpasses og egner seg til bruk i alle tjenesteområder i kommunal helse- og omsorgstjeneste. Der flere tjenester i samme kommune ønsker å delta, anbefaler vi at hver enkelt tjeneste deltar med et eget team. Her er alle tjenester velkomne! Og vi i USHT gleder oss til å bistå!

– KlinObs modellen «treffer godt»:

KlinObsKommune-modellen er forholdsvis ny, men flere tjenester i hele landet  jobber likevel med implementering av denne. Mari Searle forteller om tilbakemeldingene på modellen og erfaringene med denne:

Tilbakemeldingene så langt er at kompetansemodellen «treffer godt», særlig i tjenester som ikke har jobbet mye med klinisk observasjonskompetanse tidligere. KlinObsKommune er en kompetansemodell som har oppstått som et resultat av mange års erfaring med kompetanseprogrammer innen observasjonskompetanse og handlingsberedskap i utviklingssentrene og kommunene. Det ble erfart at det er hensiktsmessig å begynne med å etablere en mer grunnleggende teoretisk forståelse og grunnleggende ferdigheter i pasientobservasjoner og handlingsberedskap før man kan ha utbytte av metodekurs som f.eks proACT.

Utviklingssenteret har produsert en presentasjonsfilm om KlinObsKommune du kan se under, og mer informasjon vil du få ved å lese heftet Hva-Hvorfor-Hvordan

Deltagelse i nettverket er gratis og datoer for samlingene er 08. juni (digitalt), 08. september, 14.desember. Påmeldingsfrist er 14. mai 2021 (påmelding på skjema vedlagt invitasjonen).

For enda mer informasjon om KlinObsKommune, samt læringsmateriale,  klikk  her

Spørsmål om samlingene kan sendes til Utviklingssenteret ved Mari Searle på epost [email protected]