+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Illustrasjon: Colourbox

Innføringskurs i likeverd og migrasjonshelse

Hvordan sørger vi for likeverdige helsetjenester i et stort og mangfoldig opptaksområde? 11. oktober 2022 arrangeres innføringskurs i likeverd og migrasjonshelse. Meld deg på kurset lenger ned i saken.

Akershus Universitetssykehus HF (Ahus) og kommunene i opptaksområdet skal tilby gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, uavhengig av bakgrunn eller forutsetninger. Kurset gir en innføring i fagfeltet likeverd og migrasjonshelse og gir helsepersonell kunnskap og verktøy til å tilby likeverdige helsetjenester. Økt kompetanse vil samtidig bidra til å styrke pasienten og skape gode og trygge pasientforløp.

Hege Linnestad og Ashley Ellen Lunde, Avdeling samhandling og helsefremming, Ahus

Ashley Ellen Lunde og Hege Linnestad ved Avdeling samhandling og helsefremming på Ahus er arrangører av kurset og forteller at tematikken er relevant for ansatte i både spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Kurset vil gi ansatte i helsetjenesten nyttige verktøy til bruk i møte med pasienter og pårørende med ulik språklig eller kulturell bakgrunn.

Det er viktig at vi er bevisst det ansvaret vi har i møte med alle pasienter og brukere, uansett forutsetninger, og hvordan vi kan legge til rette for best mulige tjenester for sårbare pasienter.

Hege Linnestad

Kurset er knyttet til en nylig lansert langtidsplan for mangfold, likeverd og migrasjonshelse ved Ahus. Elementer herfra har overføringsverdi til andre helseforetak og kommunale tjenester. Oppfølging av flyktninger fra Ukraina har også gjort tematikken særlig relevant.

Du kan melde deg på kurset her.

Kompetansebroen har laget en artikkel om hvordan ta imot flyktninger. Trykk på bildet under for å komme til artikkelen: