Foto: Sykehuset Innlandet

Innovasjon i ambulansetjenesten

I januar 2018 inviterte HelseInn sine partnere til å pitche behov for klyngens bedrifter i en workshop på Elverum. En anestesilege fra Sykehuset Innlandet beskrev behovet for en løsning som lot han se pasienter ved en ulykke uten å oppta tid eller hender til ambulansearbeideren. Dette for å gi bedre veiledning tilknyttet medisinering og behandlingsvalg. Mye har skjedd siden den gang.

I dag kan Sykehuset Innlandet vise til en imponerende prosjektportefølje som understøtter utvikling av bedre beslutningsstøtte og behandlingskvalitet gjennom smart bruk av video i prehospitale tjenester.

I samarbeid med Jodapro, begynte ambulansetjenesten i Sykehuset Innlandet i 2019 å pilotere bruk av mobilt hodekamera for å motta beslutningsstøtte fra legevakt eller spesialister ved sykehus. Erfaringene konkluderte med at legers mulighet til å se og vurdere pasienter digitalt gir bedre grunnlag for å tilby ambulansepersonell bistand i spesielt utfordrende situasjoner. Følgelig kan man igangsette riktig behandling tidligere, samt unngå unødvendige reiser som kan være belastende for både pasient og beredskap.

Fire år etter behovet ble pitchet på Helseinn sin workshop, og Jodapro presenterte løsningen, er Sykehuset Innlandet i gang med å bredde bruk av mobilt hodekamera i ambulansetjenesten i samtlige distrikt i Innlandet. Arbeidet gjøres i prosjektet «Digital samhandling i prehospitale tjenester (DSIPT)» og finansieres av Helse Sør-Øst.

Foto: Sykehuset Innlandet

Parallelt samarbeider helseforetaket med svenske PICTA (Prehospital ICT Arena) i et Interreg-finansiert prosjekt om å utvikle en helhetlig løsning for videoassistert beslutningsstøtte i akuttkjeden. Her skal mobilt hodekamera kombineres med fastmonterte kameraer i ambulansen.

Det er moro når man gjør seg gode erfaringer i et testprosjekt, og kan bygge videre på disse i nye prosjekt. Hos oss begynte ballen plutselig å rulle, og nå sitter vi med en solid prosjektportefølje og et nettverk av kompetansemiljøer som ønsker å samarbeide med oss om videre utvikling.

Pål Anders Mæhlum, sjef i divisjon prehospitale tjenester sin kompetanseavdeling.

Sykehuset Innlandet samarbeider i dag tett med NTNU ved institutt for design om utvikling av den helhetlige løsningen for beslutningsstøtte, der flere studenter er i gang med bachelor- og masteroppgaver som omhandler temaet. I tillegg er helseforetaket i oppstartsfasen av et større forskningssamarbeid med Institutt for datateknologi og informatikk ved NTNU for å undersøke hvorvidt kunstig intelligens kan brukes for å optimalisere videokvaliteten i beslutningsstøtten.

Flere bedrifter er også interessert i å være med og bygge opp den prehospitale beslutningsstøtten. Per nå er vi i dialog med flere om utvikling av pilotløsninger for den fastmonterte riggen. Samtidig samarbeider vi med HDO (Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett) om å finne en god driftsmodell for videoløsningen. Det er spennende tider i Sykehuset Innlandet, og vi ser fram til nok et år med spennende innovasjonsprosjekter og –samarbeid.

Pål Anders Mæhlum, sjef i divisjon prehospitale tjenester sin kompetanseavdeling.

Videre forteller han at de også ser et større mulighetsrom for beslutningsstøtte enn hva dagens prosjektportefølje omfavner. Mæhlum kan derfor fortelle at de er i spennende dialog med blant annet SINTEF om nye prosjektsamarbeid for å ytterligere utvikle den helhetlige løsningen.

Vil du lese mer om Sykehuset Innlandet prosjektportefølje innen videoassistert beslutningsstøtte i prehospitale tjenester?

Klikk her for å lese mer om prehospital beslutningsstøtte i Sykehuset Innlandet.

For mer informasjon, ta kontakt med SI, Avdeling Forskning og Innovasjon ved innovasjonsrådgiver Elise Kolås, [email protected]