+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet- og Oslo/Akershus-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Konferansier f.v: Håvar Hauger, Frogn kommune og Agnieszka Kuczminska, Ås kommune

Inspirasjonsseminar i Follo

Follo har systematisk fokusert på Kompetanse gjennom Kompetansehjulet i 20 år. Det ble feiret med et inspirasjonsseminar for de ansatte i regionen.  

Målet med konferansene var å spre kunnskap om reformen og skape oppslutning og engasjement for å iverksette «Leve hele livet» lokalt, samt at de ønsket å markere Kompetansehjulets 20 års jubileum.  200 ansatte var tilstede på Ås kulturhus 6. februar for å høre gode eksempler fra praksis fra de syv kommunene i Follo.

Anne Helen Bramo, statssekretær Helse – og omsorgsdepartementet, åpnet seminaret med å presentere den nye reformen » Leve hele livet«.

Reformen «Leve hele livet» startet opp i januar i år og varer til 2024. Innen den tid håper vi reformen er såpass implementert at det ikke lenger bare kalles en reform, men at det er en så innarbeidet del av hverdagen at uansett hvilken kommune man bor i så har man fått en mer gjennomgående og lik helsetjeneste for de eldre, sier Bramo.

Les saken «Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre»

Vil heve kompetansen og kvaliteten på tjenestene

Kompetansehjulet ble opprettet i november 1999 som et interkommunalt samarbeid. Målet var å sette fokus på kompetanseutvikling for ansatte i helse- og omsorgstjenesten i Follo. Else Karin Myhrene, kommunalsjef fra Oppegård kommune, har vært med helt fra oppstarten av Kompetansehjulet og fortalte om utvikling og resultater.

Else Karin Myhrene, kommunalsjef Oppegård kommune

Vi var tidlig ute med å opprette et slikt samarbeidsorgan for å heve kompetanse og kvaliteten på tjenestene våre. Ved at alle de syv kommunene i Follo kunne samarbeide ga det en effekt ved at vi kunne få mest mulig ut av av de kompetansemidlene som var tilgjengelig. Dette har gjort at Kompetansehjulet har kunnet bidra til kvalitetsforbedring av tjenestene for å møte nåtidens og fremtidens krav. Og Kompetansehjulet har fått til mye i løpet av de siste 20 årene som vi er stolt av, sier Myhrene.

 

 

Fem av de syv kommunalsjefene fra Follo var tilstede og det var bred enighet om hvor viktig Kompetansehjulet er for felles kompetansehevende tiltak i regionen.

Denne dagen er en feiring og hyllest til delingskulturen i Follo, sier Fritz Solhaug, kommunalsjef Frogn kommune.

F.v: Marit Roxrud Leinhardt, kommunalsjef helse og mestring Ås kommune, Else Karin Myhrene, kommunalsjef helse,sosial, pleie og omsorg, Oppegård kommune, Fritz Solhaug, kommunalsjef helse, omsorg og velferd, Frogn kommune, Marit Janne Rød Kronberg, kommunalsjef helse, omsorg og velferd, Ski kommune og Aud Palm RO leder Vestby sykehjem.

– Det er vår jobb å lytte

Mat og måltider er et av de mange områdene reformen tar for seg.

Hege Nygaard, kjøkkensjef på Solborg bo- og aktivitetssenter i Ski kommune, lager mat til fire institusjoner. Hun fortalte om hvordan de har endret matgleden til beboerne ved å la maten bli behovsstyrt etter beboerne ønsker. De har endret tidspunkt for middagsserveringen og tilført et ekstra måltid i løpet av dagen ved hjelp av kartlegging av beboernes vaner, samt tilbakemeldingsskjemaer beboerne har fylt ut for å gi sin mening på måltidene og måltidsrutinene.

Hege Nygaard, kjøkkensjef Solborg bo- og aktivitetssenter

 

Det vi har gjort på Solborg for å skape en forskjell er å bry oss om beboernes ønsker og behov. Denne generasjonen krever ikke mye, men når vi spør så svarer de. Når noen forteller at de ikke klarer å spise fordi de opplever mye støy fra personalet som rydder, eller noen sier de vegrer seg for å sette seg til bords da sidemannen griser så mye. Da er det vår jobb å lytte og gjøre de endringene som kreves for at beboerne skal få en god opplevelse i forbindelse med måltidene, sier Nygaard.

 

 

Frivillighet bidrar til fellesskapet

Flere av kommunene i Follo fokuserer på aktivitet og fellesskap for de eldre, og de belyste viktigheten av involvering og koordinering av frivilligheten inn i dette arbeidet. Ullerud helsebygg i Frogn kommune organiserte 3000 frivillighetstimer  i 2018, og har i år flere ideer til bruk av frivillige, deriblant ungdommen.

 For å få eldre mer ut har vi i år inngått et samarbeid med russen. Hvis russen tar med seg de eldre ut for å «rulle» får de russeknute i lua, sier Ane Nordskar, enhetsleder Ullerud helsebygg.