+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet- og Oslo/Akershus-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Kan digital veiledning bidra til flere praksisplasser?

Norge har behov for flere sykepleiere i fremtiden. Bachelorutdanningen i sykepleie består av 50% praksis. Det er mangel på praksisplasser med kvalifiserte veiledere som begrenser opptak av flere sykepleierstudenter.

Sykehuset i Innlandet, NTNU i Gjøvik og Høgskolen i Innlandet har gjennomført et samarbeidsprosjekt, for å se på om et elektronisk verktøy for studentvurdering (ESV) kan bidra til bedre og mer effektiv veiledning, samt kunne øke antall praksisplasser.

Prosjektet har gått over to år og totalt fire praksisperioder. Verktøyet er utprøvd på åtte avdelinger og det planlegges utrullering på alle avdelinger i Sykehuset Innlandet som har sykepleiestudenter i praksis. Siv Sønsteby Nordhagen (førstelektor, NTNU Gjøvik) ledet prosjektet.

Studentene kommer ut i praksis med forventninger til veiledning og tilbakemeldinger, samtidig som de opplever at lærere i utdanningen og veilederne i praksis ikke har samme forståelse av hva som skal læres.

Det er en reell utfordringen i en hektisk sykehushverdag er at pasienter må prioriteres foran studenter, og det at studentene ikke får konstruktive tilbakemeldinger får følger for hvordan de opplever kvaliteten på praksis.

I en artikkel om erfaringene med prosjektet, skriver Anne Grethe Kydland (førstelektor, HINN) om hvilke erfaringer de har gjort seg med elektronisk studentvurdering. Verktøyet ble gjort tilgjengelig som ikon på jobb-pc, som alle sykepleiere og studenter får opp ved innlogging. Studenter og veiledere kan også logge seg på via mobiltelefon.

ESV: Eksempel på læringsmål og tilbakemelding mellom student og veileder. Foto: Sykehuset Innlandet HF.

Veileder markerer nivået på en utført oppgave i fem kategorier fra LT – lite tilfredsstillende – til ST – svært tilfredsstillende, samt legge ved en kommentar. Når veileder holder museknappen over et av de fem valgene, får denne se kriteriene for denne kategorien.

Prosjektet ble evaluert gjennom en spørreundersøkelse av deltakerne etter hver praksisperiode og studenter, veiledere, lærere og avdelingssykepleiere er overveiende positive til verktøyet.

 

Konklusjon:

  • Verktøyet gjør læringsmålene tydelige og lett tilgjengelige for alle
  • Det ble enklere for veilederne å gi relevante tilbakemeldinger, når de hadde læringsmålene elektronisk tilgjengelig
  • Flere sykepleiere kan bidra hvis veileder/kontaktsykepleier har fravær, fordi verktøyet gir en lett tilgjengelig oversikt over læringsmål og læringsaktiviteter
  • Fremmer studentenes læringsmiljø i veiledet praksis, de opplever at veiledere og lærere er samstemte om hva som forventes av dem.

 

Les artikkelen her

 

Det jobbes nå med mulighetene for å teste ut dette også for praksisstudenter i kommunehelsetjenesten.