+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Kommunikasjonsverktøy: Closed Loop og Teach Back

Ved å sikre at den muntlige kommunikasjonen mellom helsepersonell er systematisk og strukturert, vil man bedre ivareta pasientsikkerheten, forebygge misforståelser og uønskede hendelser.  

Dette gjelder både intern kommunikasjon i den enkelte enhet eller team, kommunikasjon mellom kommune og sykehus, eller kommunikasjon knyttet til overganger mellom ulike nivåer i helsetjenesten.

For å få til dette kan man benytte en metode som heter closed loop.

Sikre kommunikasjon med pasienten
For å sikre at pasienten har oppfattet og forstår informasjonen som helsepersonell gir, kan man benytte en konkret, effektiv og enkel metode som heter teach back.

Presentasjon av disse verktøyene
Her er en kort presentasjon av kommunikasjonsverktøya, closed loop og teach back, av Siw Storsveen, rådgiver i avdeling for kvalitet og pasientsikkerhet, i Sykehuset Innlandet.

Klikk på rammen nederst til høyre for å se presentasjonen i fullskjerm. Klikk Escape for å komme tilbake.

I presentasjonen henvises det til denne filmen om ISBAR: Film: ISBAR kommunikasjon • Kompetansebroen

 

 

Mer informasjon på pasientsikkerhetsprogrammets nettsider

Teach back-metode kan hindre reinnleggelser

Teach back lommekort