+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Bilde: Shutterstock

Kompetansebroen er 5 år!

9. januar 2017 så Kompetansebroen dagens lys og ble omtalt som en «innovasjon i praksis» da den ble storstilt lansert i Lørenskog hus. Fem år senere har portalen nesten 6 millioner sidevisninger og brukere over hele landet.

En god helsetjeneste er avhengig av at vi deler kompetanse, og vi har mye å dele! Slik lød mantraet for utviklingen av «den gule babyen». Kompetansebroen startet som en idé fra et designinnovasjonsprosjekt for sykehuset, bydeler, kommunene og utdanningsinstitusjonene i opptaksområdet til Akershus universitetssykehus og skulle bidra til gjensidig og effektiv informasjons- og kompetansedeling. Slik skulle kompetanse heves på tvers, samhandling flyte bedre, kapasitetsutnyttelse effektiviseres og utveksling av praksisnær kunnskap forenkles.

Dette er lanseringsfilmen fra 2017. Har Kompetansebroen blitt det vi ønsket?

5 år med stor vekst

Kompetansebroen er en åpen plattform og fra første dag har det vært stor interesse fra andre områder. Da pandemien brøt ut i 2020 opplevde Kompetansebroen en voldsom vekst og ble systematisk brukt i opplæring og kompetanseheving i smittevern og koronavaksinering over hele landet.

Antall sidevisninger 2017-2021

5 945 324

Antall sidevisninger totalt

676 977

Antall unike besøkende totalt

1 236%

Prosentvis økning i trafikken

5 redaksjoner og en innholdsrik portefølje

Kompetansebroen omfatter i dag fem redaksjoner etter at Vestfold og Innlandet ble med i samarbeidet i 2019 og Østfold fra 2021. Den opprinnelige redaksjonen ved Ahus er blitt delt i to med en lokal redaksjon og en sentral redaksjon. De lokale redaksjonene publiserer lokalt innhold i samarbeid med partnerne i helsefelleskapet, og sentral redaksjon forvalter fellesløsningen på vegne av alle.

Den tekniske plattformen er blitt oppgradert med mange nye funksjoner og fremstår nå i en helt annen kategori enn førsteversjonen. Innholdsporteføljen har økt kraftig med både egenprodusert innhold og innhold som deles fra andre.

Det er blitt en omfattende innholdsportefølje over et bredt fagfelt:

Nylig ble sentral redaksjon styrket med en ny medarbeider som ledd i videre satsning. Alexander Karlstad kommer inn med 20 års erfaring med e-læring, multimedia og webutvikling og blir en viktig brikke for videre behovsstyrt innholdsutvikling for samarbeidspartnerne i «Broen».

5 om Kompetansebroen

Kompetansebroen har vært en inspirerende faglig portal, som har utviklet seg til å bli en av de nettsidene jeg sjekker ukentlig. Jeg liker spesielt godt podkaster, og filmer. Jeg viser nettsidene til Kompetansebroen til 1.årsstudentene for inspirasjon, supplement til undervisning og til faglig «påfyll».

Lucie Furulund, høgskolelektor/ Ass.Prof., Fakultet for helse og sosialvitenskap, Høyskolen i Innlandet

Vi har brukt Kompetansebroen i forbindelse med formidling av en modell for praksisgjennomføring for sykepleier og vernepleierstudenter. Vi har svært positive erfaringer med dette. Kompetansebroen er tilgjengelig på tvers av kommunehelsetjeneste-sykehus-høgskole, og dermed en felles, nøytral plattform. Plattformen er oversiktlig, lett å finne fram i, og fremstår med et profesjonelt design.

Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen, professor i anestesisykepleie Høgskolen i Østfold og forsker Sykehuset Østfold

Østre Toten kommune bruker Kompetansebroen i opplæring av nyansatte og i oppfriskning av kompetanse hos ansatte. Igjennom pandemien har spesielt kursing i smittevernrutiner blitt benyttet systematisk. Det siste året har kommunen tatt i bruk opplæringsressursene i temaet legemiddelhåndtering for å best mulig ivareta kompetansen hos våre ansatte.

Dag Bjerke, rådgiver – kompetanse, kvalitet og opplæring Helse, omsorg og Velferd, Østre Toten kommune

I vår opplæringspakke for nyansatte og vikarer i sykehjemmene i Færder, benytter vi Kompetansebroen til de aller fleste faglige temaene. Nye medarbeidere gjennomfører kursene før de starter opp og er således mye bedre forberedt til oppgavene i sykehjemmet. Følgende temaer er særlig relevante og gode eksempler på bredden i opplæringstilbudet i Kompetansebroen: Basale smittevernrutiner, antibiotika i helsetjenesten, BASIS-fallforebyggende trening og aktivitet, trykksår og klinisk observasjonskompetanse.   

Reidar Thoresen, virksomhetsleder i Færder kommune

Kompetansebroen er et viktig bidrag for å fremme tett dialog om kompetansebehov og utvikling av ressurser for å fremme den kompetansen. Kompetansebroen kan derfor ha en sentral funksjon mht å fremme utvikle tilbud som fremmer kompetanse som helsetjenesten har behov for i et samfunn der behovene stadig endrer seg, og hvor kunnskapsgrunnlaget også er i stadig endring.

Kåre Rønn Richardsen, prodekan for utdanning, Fakultet for Helsevitenskap, OsloMet

En lovende 5-åring!

Kari Annette Os deltok i hele prosjektfasen og uttaler at det var en glede å få være med å utvikle den. I sin nåværende stilling i Helsedirektoratet har kontakten med Kompetansebroen blitt videreført, blant annet gjennom samarbeid rundt opplæringsressurser for koronapandemien. Hun har klare tanker om Kompetansebroen som verktøy for en god helsetjeneste.

Samhandling og kompetanseutvikling er krevende, men helt nødvendig for både kvalitet og pasientsikkerhet. Kompetansebroen er samhandling om kompetanse i praksis, og er en verdifull og innovativ arena der alle aktørenes bidrag er like viktig. Broen bidrar til en delingskultur og til å redusere variasjonen i kompetansen i hele pasientforløpet. Med etableringen av helsefellesskapene blir denne tilnærmingen til kompetanseutvikling både riktig, viktig og nødvendig.

Kari Annette Os, seniorrådgiver i Helsedirektoratet
Foto: Kompetansebroen

Kari Annette Os, Foto: Kompetansebroen

Helse Sør-Øst RHF har nylig vedtatt et stimuleringstilskudd til sentral redaksjon på 5 millioner kroner i perioden 2021-2023. Hensikten med driftstøtten fra Helse Sør-Øst RHF er stimulering til vekst og tilrettelegging for inkludering av andre helsefelleskap og aktører i videreutvikling av tjenesten. Flere av helseforetakene i regionen har meldt sin interesse for å ta i bruk Kompetansebroen for sitt helsefellesskap.

I Helse Sør-Øst RHF mener vi at Kompetansebroen er brukerdreven og smart innovasjon som vi støtter. Denne type tjenesteinnovasjoner mener vi er viktige bidrag for å utvikle kvaliteten i vår felles helsetjeneste. Gratulerer med en lovende 5 åring!

Ramin Darisiro, Spesialrådgiver digital læring og kompetanse, Helse Sør-Øst RHF

Ramin Darisiro, Foto: Privat