+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Oslo/Akershus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Bildet viser dekningsområdet til Kompetansebroen per januar 2021

Kompetansebroen Østfold lanseres i dag!

I dag lanseres Kompetansebroen Østfold. Kompetansebroen Østfold omfatter 13 kommuner, ett sykehus, en høgskole og fagskole. Et viktig bidrag til å støtte opp under samhandling, kompetansedeling og informasjonsutveksling i Østfold!

Kompetansebroen er en digital plattform for samhandling og kompetansedeling mellom kommuner, sykehus og utdanningsinstitusjoner i et helseforetaksområde. Portalen gir tilgang til digitale læringsressurser, temabaserte fagområder, arrangementkalender og nyheter.

Det er veldig spennende at Østfold nå er koblet på. I første omgang er dette et pilotprosjekt frem til august 2021, sier prosjektleder for Kompetansebroen Østfold Hans Petter Skott Hansen.

Videre forteller han at Kompetansebroen Østfold er et samarbeidsprosjekt mellom Sykehuset Østfold, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Østfold (USHT), Høgskolen i Østfold og Fagskolen i Viken (Østfold). Det har vært en lengre prosjektperiode i forkant av denne lanseringen. I mars 2019 startet arbeidet med Kompetansebroen Østfold. Det ble gjennomført et forprosjekt hvor det blant annet ble gjennomført en stor kartleggingsundersøkelse blant kommunene, sykehuset og Høgskolen i Østfold. I tillegg ble det gjennomført flere gruppeintervjuer.

Vil løfte samhandlingen til et nytt nivå

Samhandling har vært et viktig tema i helsesektoren gjennom mange år, og er blant annet formalisert i Samhandlingsreformen. Forprosjektet viste oss at det foregår mye samhandling per i dag i Østfold, men utfordringen er at samhandlingen primært er knyttet til enkeltpasienter, og ikke nødvendigvis er systematisert. Kompetansebroen kan være et viktig bidrag for å bedre og løfte samhandlingen til et nytt nivå for oss i Østfold. Det finnes ingen tilsvarende felles løsning for kompetansedeling og informasjonsutveksling i dag, og Kompetansebroen Østfold vil kunne bidra til å lette hverdagen for medarbeidere innen helse- og omsorgssektoren i kommune, sykehus og utdanningsinstitusjonene.
Det støttes av fag- og kompetansesjef i Sykehuset Østfold Mette Meisingset, som også er leder av styringsgruppen til prosjektet.

Mette Meisingset. Foto: Sykehuset Østfold

 

 

Kompetansebroen vil bli en viktig digital samhandlingsplattform mellom kommunene, høgskolen og sykehuset. En etterlengtet felles digital plattform for kompetansedeling, sier Meisingset.

 

 


R
ett kompetanse på rett plass er avgjørende for nåværende og fremtidens helsetjeneste

Kompetanse og standardisering er viktig for å utvikle gode og sammenhengende helsetjenester, derfor er det viktig at både helseinstitusjonene og utdanningsinstitusjonene samarbeider tett. Pasientene beveger seg mellom kommune og sykehus, og møter helsevesenet i flere situasjoner. Ved å jobbe tett sammen får vi kjennskap til hverandres drift og organisering, og ikke minst en større helhetsforståelse for helse- og omsorgstjenesten i Østfold. For å sikre gode tjenester er det også viktig at vi får delt informasjon og kompetanse på alle nivå, og ikke bare knyttet til enkeltpasienter som beveger seg mellom sykehus og kommune. Dette kan Kompetansebroen være en god bidragsyter til.

Dekan Terje Grøndahl ved avdeling for helse og velferd på Høgskolen i Østfold, støtter opp under Kompetansebroens viktige rolle innenfor kvalitetssikret informasjon.

Terje Grøndahl. Foto: Høgskolen i Østfold

 

 

Kompetansebroen gir viktig, nyttig og kvalitetssikret informasjon, og er lett tilgjengelig. Kompetansebroen er en sikker kilde til informasjon og vil bidra til økt kompetanse
både i utdanning og i tjenestene.

 

 

Lokal redaksjon

Det er opprettet en lokal redaksjon i Kompetansebroen Østfold. Denne redaksjonen skal samarbeide tett med de andre redaksjonene i Oslo/Akershus, Innlandet og Vestfold.

Redaksjonene består av en blandet og kompletterende kompetanse for å oppfylle oppdraget på en god måte. Sentral redaksjon som ligger til Akershus Universitetssykehus (Ahus), har ansvar for ledelse og strategi, drift og brukerstøtte, kommunikasjon, utvikling og kvalitetssikring. De lokale redaksjonene bidrar med innspill og videreutvikling av Kompetansebroen, i tillegg til å drifte de lokale forsidene med egne aktuelt-saker, egen samhandlingsinformasjon og egen arrangementskalender.

Målet er å utvikle Kompetansebroen i tråd med brukernes ønsker og behov, og for å gi dem et godt og kvalitetssikret faglig innhold.

Det er deres plattform!

Karen Kvale Saugestad, rådgiver i fag- og kompetanseavdelingen i Sykehuset Østfold, er leder av den lokale redaksjonen i Kompetansebroen Østfold. Hun forteller at Kompetansebroen allerede er fylt med masse nyttig og kvalitetssikret innhold som vi i Østfold kan ta i bruk med en gang. Her finnes ulike opplæringsressurser, temasaker om blant annet smittevern, observasjonskompetanse, legemiddelhåndtering og ernæring. I tillegg finnes podcast-episoder og en egen samhandlingsside, for å nevne noe. Nå som Østfold er koblet på starter også arbeidet med å forme den lokale siden med innhold som er relevant for vårt område.

Karen Kvale Saugestad. Foto: Sykehuset Østfold

 

Vi oppfordrer alle til å spre informasjon om Kompetansebroen Østfold videre i sine miljøer og nettverk. Spill inn ideer, saker og arrangementer til siden. Kompetansebroen Østfold er deres plattform – bruk den og bidra til å utforme innhold så den blir mest mulig aktuell for dere! Jeg oppfordrer også alle til å melde seg på nyhetsbrevet, forteller Kvale Saugestad.

 

 

 

Har du noe å dele? Eller har du forslag til hva vi kan dele?

Som medarbeidere i helsetjenesten møter man stadig på utfordringer, og mange av oss møter også på de samme utfordringene. Derfor er det smart å dele erfaringer, kompetanse og informasjon på tvers. Kompetansebroen er et nettsted for medarbeidere og studenter innen helsesektoren, og skal nettopp styrke informasjons- og kompetansedelingen mellom kommuner, utdanningsinstitusjoner og sykehus.

Har du noe å dele? Det kan være både temasaker, aktueltsaker, e-læringskurs, filmer eller nyttige verktøy og metoder innen ditt område.
Spørsmål eller innspill kan sendes til den lokale redaksjonen: [email protected]

Se også oppsummering av forprosjektet i artikkelen “Hvordan få maksimal uttelling av et samarbeidsprosjekt” her.