+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet- og Oslo/Akershus-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Illustrasjonen viser Kompetansebroens dekningsområde fra juni 2019. Skjermdump: Google maps

Kompetansebroen utvider til nye områder

Vestfold og Innlandet-regionen blir i juni en del av Kompetansebroen. Flere samarbeidsparter betyr mer innhold, bedre funksjonalitet og mulighet for bredere samarbeid på tvers av fylkesgrenser.

Fra 5. juni vil Kompetansebroens samarbeidspartnere også bestå av kommuner, sykehus og utdanningsinstitusjoner i Vestfold, Hedmark og Oppland. Kompetansebroen startet som en idé fra designinnovasjonsprosjektet Trygg i egen kommune i 2014 for Ahus, kommunene og utdanningsinstitusjonene i opptaksområdet, og har siden etablert drift i 2018.

Nå blir flere kommuner, sykehus og utdanningsinstitusjoner med på laget og det gleder Kompetansebroens styreleder Gry Røste.

Gry Røste, foto: Sigbjørn Kristiansen

Med utvidelsen får vi mer innhold å dele, en bedre funksjonalitet med ny plattform og litt lavere kostnader for oss som allerede er med. Jeg ønsker Innlandet og Vestfold velkommen, og gleder meg til å se hva mer vi kan få til sammen.

Vi vil få inn stoff fra de nye samarbeidspartnerne som kan deles på tvers av de tre regionene – det er mye som er felles, og som man da kan gjøre en gang, i stedet for tre. Det er god samfunnsøkonomi når så mange kommuner og tre sykehus deler på kompetanse og aktiviteter, forteller Røste.

 

– Endelig en nettportal for kompetansedeling og informasjonsutveksling i Vestfold

Aktiviteten rundt kompetanseutvikling er betydelig når en ser helsetjenesten i Vestfold under ett. Imidlertid viser en undersøkelse i Vestfold, basert på en rekke intervjuer med helsepersonell i spesialist- og kommunehelsetjenesten, at kompetansetiltakene er spredte og i liten grad koordinerte. I tillegg avdekker undersøkelsen et stort forbedringspotensial når det gjelder gjennomføring og oppfølging av tiltakene.

For å sikre større grad av standardisering, systematisering og gjennomføring, er man avhengig av en distribusjonskanal som effektivt kan formidle faginnhold, filmer, kurstilbud, verktøy, nettbutikk, påmeldings- og faktureringssystemer, forteller Anita Elmer, seksjonsleder for HR Kompetanse og utdanning ved Sykehuset i Vestfold.

Behovet for en elektronisk formidlingskanal i Vestfold har derfor i lengre tid vært etterlyst fra ulike samhandlingsaktører, og vi er glad for å kunne være med på å utvikle og gjøre Kompetansebroen tilgjengelig i Vestfold i samarbeid med redaksjonen i Akershus og Innlandet.

Kompetansebroen er et viktig samhandlingstiltak som vil legge til rette for et mer systematisk og gjensidig kompetansesamarbeid på tvers av kommunene, Sykehuset i Vestfold og Universitetet i Sørøst-Norge, forteller Elmer.

– Vil løfte samhandling i Innlandet til et helt annet nivå enn i dag

Bente Langvik Olsen, spesialrådgiver i avdeling for organisasjons-, leder- og medarbeiderutvikling ved Sykehuset Innlandet, forteller at det ikke finnes noen slik felles løsning i dag og at implementeringen av Kompetansebroen vil lette hverdagen for ansatte innen helse- og omsorg i kommune, sykehus og hos utdanningsinstitusjonene.

Innføringen av Kompetansebroen vil bety at vi løfter samhandling i Innlandet til et helt annet nivå enn i dag. Det er store geografiske avstander i Innlandet – og nå kan vi klare å samarbeide innen alle 42 kommuner, to utdanningsinstitusjoner og et stort sykehus – uten at reisevei er en utfordring på samme måte som før. I tillegg får vi et møtested for temaet kompetansedeling, og vi tror dette betyr at vi vil få opp flere innovasjonsprosjekter i regionen også, som igjen vil gi bedre tjenester for pasientene.

Kompetansebroen vil bli et felles startpunkt og lette hverdagen for mange ansatte innen helse- og omsorg i kommune, sykehus og hos utdanningsinstitusjonene, forteller Langvik Olsen.

Kompetansebroen vil etterhvert få en felles landingsside for alle og slik vil den nye områdevelgeren se ut. Foto: Skjermdump

Gode muligheter for samarbeid på tvers av fylkesgrenser

I tillegg til at de nye områdene nå får sin lokale versjon av Kompetansebroen vil også utvidelsen kunne bli grobunn for godt samarbeid på tvers av områdene.

Det er viktig at hvert område har sin egen samhandlingsarena på Kompetansebroen, så ikke alle kommuner og sykehus hele tiden skal forholde seg til alt innhold, men får opp det som er aktuelt i sin region. Men siden de andre regionene også vil være tilgjengelige, så vil vi alle ha tilgang til hverandres innhold. Og da vil jeg tro det er ideer og inspirasjon å hente, forteller styreleder for Kompetansebroen Gry Røste.

De lokale redaksjonene har kort vei inn til sentral redaksjon, og jeg er sikker på at de gode ideene vil komme, og man vil se at de som oftest ikke er lokale, men er gyldige for hele regionen. Det er lettere å prioritere ressurser til kompetanse som kan deles med mange enn med få, forteller til slutt Bente Langvik Olsen ved Sykehuset Innlandet.