+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet- og Oslo/Akershus-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Foto: Kjersti Myhren Lindman

Kompetansebroen Vestfold er offisielt lansert!

5. juni 2019 ble Kompetansebroen Vestfold lansert. Rundt 60 ledere og fagansvarlige fra helse- og omsorgstjenestene i Vestfold, samt representanter fra Universitetet i Sørøst-Norge var samlet i konferansesenteret på Træleborg i Tønsberg.

Anita Elmer, seksjonsleder for HR kompetanse og utdanning, ønsket velkommen og sa noe om bakgrunnen for hvorfor Kompetansebroen også er ønsket i Vestfold. Leder for Kompetansebroen, Kjersti Sirevåg, snakket om oppstarten på Ahus og deres erfaringer i Oslo/Akershus.

Kjersti Sirevåg, leder for Kompetansebroen, Pia Wangen Flesche, prosjektleder for Kompetansebroen Vestfold og Anita Elmer, seksjonsleder for HR kompetanse og utdanning

Videre snakket prosjektleder for Kompetansebroen Vestfold, Pia Wangen Flesche, om Vestfoldsiden, og viste deltakerne hvordan de kan anvende Kompetansebroen i sitt daglige arbeid. Hun ga også deltakerne en oppfordring om å spre informasjon om Kompetansebroen Vestfold videre i deres miljøer, spille inn ideer, og melde inn aktueltsaker og arrangementer.

Det er veldig gøy at så mange deltar på lanseringen, og ekstra gøy at deltakerne er ivrige, entusiastiske og kommer med nyttige innspill. Det virker som om Kompetansebroen Vestfold er tatt godt imot av deltakerne, og at de ser nytten med et slikt digitalt verktøy, sier Pia Wangen Flesche

Samhandlingssjef på Sykehuset i Vestfold, Irene Jørgensen, og kommunalsjef for Helse og velferd i Horten kommune, Stein Evensen, forklarte også hvilken nytte Kompetansebroen Vestfold vil ha for samhandlingen på tvers av de ulike helsenivåene i Vestfold. De påpekte at Kompetansebroen vil være et satsningsområde, og at kompetanse og standardisering er viktig for å utvikle gode og sammenhengende helsetjenester.

– Kompetansebroen vil føre til bedre samhandling

Dagen ble avsluttet med cafèdialog og deltakerne var aktive og ga mange nyttige innspill til nye temaer og ønsket innhold på siden. Det kom blant annet tilbakemeldinger om at Kompetansebroen vil føre til «bedre samhandling», «pasientsikkerhet», «økt kompetanse» og «trygghet».

Vi ønsket å avslutte dagen med cafèdialog slik at vi skapte en dialog med deltakerne, og at de kunne gi innspill til Kompetansebroen Vestfold. Nå gleder vi oss til å jobbe videre med innspillene og bidra til å skape god samhandling, kompetansedeling og informasjonsutveksling på tvers av helsenivåene i Vestfold, forteller prosjektleder Pia Wangen Flesche

Kompetansebroen er et digitalt verktøy for deling av kompetanse mellom ansatte i helsetjenesten. Kompetansebroen gir informasjon om arrangementer, seminar, ulike opplæringstiltak, samt etter- og videreutdanningstilbud. Nettstedet gir også tilgang til flere relevante e-læringskurs og filmer.