+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet- og Oslo/Akershus-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Jobber du med pasienter med rus- og avhengighetslidelser og ønsker faglig inspirasjon og påfyll, les mer her.

Konferanse: På vei

For fjerde gang arrangerer Avdeling for rus og avhengighet (ARA) forsknings- og fagutviklingskonferanse, og for deg som jobber med pasienter med rus-og avhengighetsproblematikk vil dette bety en dag med masse inspirasjon og faglig påfyll. 

Recovery og nettverk er tema på den regionale konferansen som i år har fått navnet «På vei«.

Det vil være fokus på forskning, erfaringskunnskap og utvikling av gode tjenestetilbud til mennesker med rus- og avhengighetslidelser

Deltagere fra andre helseforetak og kommuner er ekstra velkommen!

Arrangørene, Linn Wergeland Digranes, leder  for ARA Forskningsutvalg (FU) og Lena M. Giselsson Follerås, koordinator ARA, ønsker kompetanseheving på tvers av spesialist- og kommunehelsetjenesten.

De lover en spennende dag og er stolte av å presentere gode foredragsholdere med ulike erfaringer og innfallsvinkler.

Linn Wergeland Digranes og Lena M. Giselsson Follerås

Med denne agendaen vil vi lage en god ramme for dagen. Vi anbefaler alle ansatte som jobber med pasienter med rus- og avhengighetslidelser både fra spesialist- og kommunehelsetjenesten til å delta på denne regionale konferansen. Jeg tror det kommer til å bli en bra dag og gleder meg veldig, sier Linn Wergeland Digranes.

Konferansen kommer til å ha et praksisnært blikk, hvor aktuell og klinikknær forskning vil stå i sentrum. Dagen skal også gi deltakerne kunnskap og inspirasjon i arbeidet videre.

Dette blir en spennende konferanse og det vil bli en fin møteplass for kompetansedeling, bygge nettverk, skape relasjoner og samarbeid, til en lav kursavgift, fortsetter Digranes.

Arrangørene har  utvidet konferansen de to siste årene. I 2017 åpnet de opp for deltakere fra kommunehelsetjenesten. Og i fjor inviterte de inn deltakere fra andre helseforetak i Helse Sør-Øst, med god oppslutning

Kurset er godkjent av Norsk sykepleieforbund, Norsk psykologiforening og Den Norske Legeforening for spesialitetene allmennmedisin, psykiatri og rus og avhengighetsmedisin.

For påmelding og mer informasjon om denne konferansen, trykk her.