"Pip, voff" av Orion Righard

Konferanse: Veien videre

For tredje gang arrangerer Avdeling for rus og avhengighet (ARA) forsknings- og fagutviklingskonferanse, og for deg som jobber med pasienter med rus-og avhengighetsproblematikk vil dette bety en dag med masse inspirasjon og faglig påfyll. 

Den regionale konferansen som i år har fått navnet «Veien videre» har fokus på forskning, erfaringskunnskap og utvikling av gode tjenestetilbud til mennesker med rus- og avhengighetslidelser.

– For en dag!

Arrangørene, Linn C. Wergeland Digranes, leder  for ARA Forskningsutvalg (FU) og Lena M. Giselsson Follerås, koordinator ARA, lover en spennende dag og de er stolte av å presentere gode foredragsholdere med ulike erfaringer og innfallsvinkler.

Linn C. Wergeland Digranes og Lena M. Giselsson Follerås

Vi vil rette fokus mot aktuell, klinikknær forskning i rusfeltet, og bruke foredragsholdere som kan motivere oss til å «tenke utenfor boksen». Dagen skal gi både kunnskap og inspirasjon.

Med denne agendaen vil vi lage en god ramme for dagen. Vi anbefaler alle ansatte som jobber med pasienter med rus- og avhengighetslidelser til å delta på denne regionale konferansen. Dette blir en skikkelig bra dag!

Det er tredje året denne konferansen blir arrangert. I 2016 var deltakerne hovedsaklig fra Ahus, men i 2017 og også i år utivdes konferansen, sier Follerås

I 2017 ble konferansen holdt i Lillestrøm og vi utvidet ved å invitere deltakere fra kommunene. I år ønsker vi også å invitere deltakere fra andre helseforetak i Helse Sør-Øst.

Kurset er godkjent av Norsk sykepleieforbund, Norsk psykologiforbund og Norsk legeforening for spesialitetene allmennmedisin, psykiatri og rus og avhengighetsmedisin

For påmelding og mer informasjon om dette seminaret, trykk her.