3. PiCCO Symposium

Arrangementet er avlyst grunnet korona-situasjonen.
Arrangør vil komme tilbake med ny dato når omstendighetene tillater det.  

På dette nasjonale symposiet kan du tilegne deg kunnskap og ferdigheter knyttet til transpulmonal termodilusjon og pulskontur analyse som gir både statiske og dynamiske målinger av sirkulasjonen. Bli kjent med hemodynamisk monitorering ved bruk av PiCCO-teknologien, hvilke data som kan innhentes og hvordan du kan tolke og benytte informasjonen til å behandle den kritisk syke pasienten på intensivavdelingen.

Her finner du programmet

Arrangør
Intensivseksjonen Ahus og VINGMED

Målgruppe
Sykepleiere og leger med interesse av hemodynamikk

Mål for arrangementet
Økt hemodynamisk kunnskap og forståelse

Godkjenning
Godkjent av NSF som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie /spesialsykepleie med totalt 6 timer

Kursavgift
500,- for eksterne deltakere
500,- for Ahus-ansatte (beløpet står som 0,- i bestillingsprosessen, da dette internfaktureres i etterkant. Kostnadssted må oppgis)

Bevertning med lunsj er inkludert.

Påmeldingsfrist
7/4-2020

Kontaktperson for arrangementet 
Siri Hansen
[email protected]

07. mai 2020
09:30 - 17:10
Ahus, Auditoriet Frontbygg, Sykehusveien 25, 1478 Lørenskog