8. Nettverksmøte for Medisinsk Simulering i Helse Sør-Øst

SimAhus ønsker dere endelig velkommen til den 8. Nettverksamlingen for Medisinsk Simulering i Helse Sør-Øst.
Vi ønsker å samle deltakere som har engasjement og interesse for simulering i helsetjenesten og utdanningsinstitusjoner.
Nettverksamlingen skal være en viktig arena for erfaringsutveksling og nettverksbygging.
Med et variert program med fokus på hva som skjer på Ahus og nytenkning som VR.
Vi vil samtidig vise frem vårt nye fine Simuleringsenter som vi flyttet inn i 2021.

Klikk her for å se programmet og praktisk informasjon

Arrangør
Akershus Universitetssykehus HF, Senter for Medisinsk Simulering, SimAhus, Lørenskog Kommune

Målgruppe
Deltakere med interesse for Simulering

Mål for arrangementet
Samle kollegaer og dele erfaringer i Helse Sør-Øst

Påmeldingsfrist
15. september 2022 kl 16.00

Pris for arrangementet
Arrangementet er gratis

Kontaktperson for arrangementet
Catrin Bråthen (Catrin.brathen@ahus.no)

Bevertning
Lunsj begge dager og kaffepauser med pausemat og Middag på kvelden

Tekniske problemer og brukerstøtte ved påmeldingkontakt@kompetansebroen.no

18. oktober 2022
10:00 - 12:30
Akershus Universitetssykehus HF, Sykehusveien 25, 1478 Lørenskog Hovedinngang, frontbygget Auditoriet