Å møte mennesket der det er – fra forskning til praksis

Om arrangementet: Jubileumskonferanse for professor Torleif Ruud ifbm hans 70-årsdag og FOU avdelingens 10 årsjubileum.

Arrangementet er gratis, men krever påmelding (se nederst på denne siden).

Programmet for konferansen finner du her.

Arrangør: FOU avdelingen, Divisjon psykisk helsevern

Målgruppe: Klinikere og andre som er interessert i utviklingen av psykisk helsevern i Norge

Mål for kurset: Formidle forskning som har hatt og har betydning for utforming av helsepolitikken og dermed for brukere av psykiske helsetjenester

Påmeldingsfrist: 06. februar 2019

Bevertning: Kaffe/te i pauser og lunsj.

Kontaktperson: Gerd Haugen Mariniusson, gerd.haugen.mariniusson@ahus.no

13. februar 2019
08:30 - 15:30
Akershus universitetssykehus - Auditoriet Frontbygg - Sykehusveien 25, 1478 Lørenskog