Å ta seg frem i livet

Å ta seg frem i livet er tre informasjonskvelder hver vår og hver høst, som er en møteplass hvor sentrale tema innenfor psykisk helse blir belyst fra helsepersonell, brukere/pasienter og pårørende. Det legges til rette for dialog mellom innlederne og deltakerne.

Se program for kveldene her, og se oversikt over kveldenes tematikk under:

Arrangør:
Follo DPS, kommunene i Follo, mental helse og LPP.

Målgruppe:
Alle som har interesse for fagfeltet.

Mål for arrangementet:
Program for læring, erfaringsdeling og dialog om psykisk helse.

Påmeldingsfrist:
Ingen påmeldingsfrist

Bevertning:
Enkel bevertning med kaffe

Pris for arrangementet:
Arrangementet er gratis

Kontaktperson: 
Anette Klock

Tekniske problemer og brukerstøtte: [email protected]

12. november 2019
18:00 - 21:00
Folloklinikken (DPS), Åsenveien 3,1400 Ski Rom 206