Å ta seg frem i livet: Barn som pårørende

Å ta seg frem i livet: Barn som pårørende. Arrangementet er gratis og det vil bli servert kaffe og noe å bite i.

Arrangør

Ahus ved Follo DPS, BUP og ARA. Kommunene Ski, Oppegård, Vestby, Ås, Frogn og Nesodden. Mental Helse og Landsforeningen for pårørende innen psykisk helsevern (LPP).

Målsetting

Øke kunnskapen og forståelsen for psykiske lidelser.

Målgruppe

Alle som er interessert i temaet.

Undervisning og dialog

På hver kveld vil det være et innlegg fra helsepersonell, pasient/bruker og pårørende. Det er satt av god tid til spørsmål og svar.

Kontaktperson

Tove Berg, tove.bergh@ahus.no.

Sted

Folloklinikken, Åsenveien 3, 1400

  • Å ta seg frem i livet
    17. april 2018
    18.00 - 21.00

Lokasjon

Sted:  

Adresse:
Folloklinikken - Åsenveien 3, 1400,

Beskrivelse:
Folloklinikken