Å ta seg frem i livet: Veien inn og ut av rusavhengighet for rusavhengige og pårørende

Arrangementet er avlyst grunnet corona-situasjonen. Arrangør vil komme tilbake med nye datoer for gjennomføring av kursene på et senere tidspunkt.

Del av serien Å ta seg frem i livet – når en forholder seg til psykiske helseutfordringer. Disse informasjonskveldene inneholder ulike temaer knyttet til psykisk helse og rus. Kveldens arrangement er ved Tor-Magne Bakke, leder for familie- og pårørendetilbudet ved Fossumkollektivet.

Klikk her for å åpne program for arrangementene “Å ta seg frem i livet”.

Arrangør
Dette arrangementet er et samarbeide mellom Mental Helse, Landsforeningen for pårørende innen psykisk helsevern (LPP), Ahus ved Follo DPS, BUP, ARA og Kommunene Nordre Follo, ÅS, Frogn og Nesodden.

Målgruppe
Alle som er interessert i temaet

Mål for arrangementet
Øke kunnskapen og forståelsen for psykiske lidelser.

Påmeldingsfrist
ingen

Pris for arrangementet
Arrangementet er gratis

Kontaktperson for arrangementet
Anette Klock ([email protected])

Bevertning
Enkel

Tekniske problemer og brukerstøtte
[email protected]

31. March 2020
18:00 - 21:00
DPS Follo Folloklinikken, Åsenveien 3, 1400 Ski Rom 206