ABC psykiske sykdommer i eldre år

I denne permen legges det vekt på kunnskaper om psykiske sykdommer hos eldre, og at behandling av eldre personer med psykiske sykdommer er en viktig del av oppgavene til ansatte i kommunale helse- og omsorgstjenester. I hver av ABC-gruppene til denne permen, må minst halvparten av deltakerne ha gjennomført enten Demensomsorgens ABC eller Eldreomsorgens ABC, grunnperm Aldring og omsorg.

Arrangør
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold

Målgruppe
Helsepersonell som arbeider i kommunal eldreomsorg

Mål for arrangementet
Økt kunnskap om aldring og helse og innsikt i ABC-modellen som kompetansehevingsmetode

Påmeldingsfrist
01. april 2021 kl 12.00

Pris for arrangementet
Arrangementet er gratis

For påmelding ta kontakt med din ABC-kontakt i kommunen: 
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]

Tekniske problemer og brukerstøtte: Henriette Ruud [email protected] ([email protected])

13. april 2021
09:00 - 15:00
Digital samling på Zoom