Ahus kolorektal symposium

Grunnet restriksjoner blir symposiumet utdatt. Ny dato kommer. 

Dilemmas in Rectal Cancer and Pelvic Floor Surgery

Arrangør
Gastrokirurgisk avdeling, Ahus

Målgruppe
Gastrokirurger med interesse for kolorektal kirurgi, LIS i utdanning for gastroenterologisk kirurgi, stomisykepleiere.

Mål for arrangementet
Bedre behandling av pasienter med rektal cancer og bekkenbunnslidelser

Påmeldingsfrist
Ny påmeldingsfrist kommer

Pris for arrangementet
Deltagerkategori

  • Ordinær deltager: 2800kr
  • Ordinær deltager – digital: 1000kr
  • Ahus ansatt – fysisk: 0kr
  • Ahus ansatt – digital: 0kr

Kontaktperson for arrangementet
Merete Helgeland ([email protected])

Bevertning
Enkel lunsj

Vedlegg

Tekniske problemer og brukerstøtte ved påmelding[email protected]

27. januar 2022
09:30 - 14:00
Auditoriet frontbygg, Akershus universitetssykehus, Lørenskog.