Akuttnettverket 2019: Å stå trygt i det akutte

Akuttnettverket er et landsomfattende nettverk for evaluering, fagutvikling og kvalitetsforbedring i akuttpsykiatrien. Denne gangen er hovedtema: Å stå trygt i det akutte

Denne nettverkssamlingen vil handle om å skape trygghet på alle nivå i den akuttpsykiatriske hverdagen. Vi omgis av en rekke ulike lovverk vi må forholde oss til. Arbeidshverdagen kan være uforutsigbar og krevende. Mange utsettes for trusler og vold. Det stilles økte krav til samarbeid og fleksibilitet i behandlingen. Kjennes det som et krav at akutt-hjelperen skal være supermann/kvinne?

Regional sikkerhetsavdeling på Ullevål presenterer MAP (møte med aggresjonsproblematikk) og vi får et innlegg fra en erfaren miljøterapeut om hvordan disse utfordringene oppleves i hverdagen. Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) vil si noe om ansvaret for å skape et godt og trygt arbeidsmiljø med ivaretakelse av hjelperen.

Tvangslovsutvalget vil presentere arbeidet de har gjort med NOU 2019:14. Arbeidstilsynet kommer for å snakke om deres arbeid for forebygging av vold og trusler på arbeidsplassen.  Pårørende- og brukerperspektivet vil også være en viktig del av samlingen. Det blir selvfølgelig tid til mingling, nettverksbygging på nytt og på tvers, diskusjoner i parallellsesjoner – samt høytidelig feiring av 10-års jubileum!

Mer info om programmet (klikk her for pdf) Følg også med på hjemmesiden: www.akuttnettverket.no

Godkjenning av arrangementet
– Kurset er søkt godkjent som vedlikeholdskurs av Norsk Psykologforening.
– Kurset er godkjent fra Norsk Sykepleierforbund, NSF, med ref.nr. 4475519

Arrangør: Akuttnettverket, kontaktpersoner:
   Bodil Skiaker [email protected]
   Johan Siqveland [email protected]

Tekniske problemer og brukerstøtte: [email protected]
Tips: Opprett profil på Kompetansebroen før du melder deg på, så går påmeldinga ofte raskere gjennom.

Målgruppe: Deltagere fra akuttavdelinger, akutteam, akuttenheter for barn og unge, psykiatrisk legevakt, brukerorganisasjoner og forskningsenheter.

Mål for arrangementet: Samlingene skal være et nettverk for arbeidsfellesskap

 

Prisinformasjon
– Det er ingen deltageravgift utover hotellkostnader.
– Ordinære deltakere velger mellom fakturering til arbeidsgiver eller seg selv. Ahus-ansatte internkonteres i etterkant (oppgi kostnadssted).

o Helpensjon mandag og tirsdag: Kr. 2.728,-
Dekker overnatting i enkeltrom, pausemat, lunsj begge dager (inkl. 1 flaske mineralvann) og middag mandag kveld.

o Dagpakke: 734,- mandag
Dekker pausemat og lunsj (inkl. 1 flaske mineralvann)

o Dagpakke: 734,- tirsdag
Dekker pausemat og lunsj (inkl. 1 flaske mineralvann)

o Middag mandag (tilvalg ved dagpakke): 529,-
Dekker middag mandag kveld.

o Ekstra overnatting: 1.080,-
Enkeltrom fra søndag til mandag.

Klikk her for informasjon om hotellet.

Praktisk info
– Påmeldingsfrist: Fredag 11. oktober 2019 (påmeldingen er bindende)
– Det er reservert 180 rom fram til påmeldingsfristen. Vi kan ikke garantere rom på hotellet etter fristen.
– Påmeldingen er bindende
– Det er ikke mulig å gjøre endringer i påmeldingen etter 30. september

Tidspunkt
Mandag 21. oktober 2019 kl. 10:00 mandag (registrering fra kl. 09:00)
Tirsdag  22. oktober 2019 avslutter vi etter lunsj (kl. 13:00)

21. oktober 2019
10:00 - 20:00
Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Hans Gaarders vei 15, 2060 Gardermoen