Akuttnettverket april 2020: Når akutt blir kronisk

Arrangementet er avlyst grunnet korona-situasjonen.

Akuttnettverket er et landsomfattende nettverk for evaluering, fagutvikling og kvalitetsforbedring for akuttjenester i psykisk helsevern. Denne gangen er hovedtema: Når akutt blir kronisk.

Noen mennesker med psykiske helseutfordringer har symptom som utløser behov for akutthjelp flere ganger i måneden, og på ulike tider av døgnet. Dermed møter de stadig nye fagpersoner innenfor ulike helseprofesjoner. Disse fagpersonene kjenner ofte ikke hverandre, og har ikke alltid kunnskap om hva andre helsearbeidere kan bidra med. For mange mennesker med psykiske helseutfordringer fører dette til lite helhetlig helsehjelp.

Vi er mange som har erfaring med at manglende samarbeid mellom ulike aktører bidrar til dårligere pasienttilbud. Akuttnettverket ønsker å sette lys på spørsmålet, og håper at det vil løse ut prosesser for bedre samarbeid lokalt. Følg også med på hjemmesiden: www.akuttnettverket.no

Godkjenning av arrangementet
– Kurset er godkjent som vedlikeholdskurs av Norsk Psykologforening
– Kurset er godkjent fra Norsk Sykepleierforbund, NSF, med ref.nr. 4475519

Arrangør
Akuttnettverket, Akershus universitetssykehus HF

Kontaktperson
Bodil Skiaker   bodil.skiaker@ahus.no

Tekniske problemer og brukerstøtte
kontakt@kompetansebroen.no

Målgruppe
Deltagere fra akuttavdelinger, akutteam, akuttenheter for barn og unge, psykiatrisk legevakt, brukerorganisasjoner og forskningsenheter.

Mål for arrangementet
Samlingene skal være et nettverk for arbeidsfellesskap

Prisinformasjon
– Det er ingen deltakeravgift utover hotellkostnader.
– Det serveres lunsj begge dager og pausemat. De som melder seg på med fullpensjon får middag mandag kveld. De med dagpakke som ønsker middag mandag kveld legger dette inn i bestillingen.
– Ordinære deltakere velger mellom fakturering til arbeidsgiver eller seg selv. Ahus-ansatte internfaktureres i etterkant (oppgi kostnadssted).

o Helpensjon mandag og tirsdag: Kr. 2.754,-
Dekker overnatting i enkeltrom m/frokost, lunsj begge dager m/mineralvann, pausemat, og middag mandag kveld med alkoholfri drikke.

o Dagpakke: 739,- mandag
Dekker pausemat og lunsj (inkl. 1 flaske mineralvann)

o Dagpakke: 739,- tirsdag
Dekker pausemat og lunsj (inkl. 1 flaske mineralvann)

o Middag mandag (tilvalg ved dagpakke): 530,-

o Ekstra overnatting: 1.081,-
Enkeltrom fra søndag til mandag, inkl. frokost

Klikk her for informasjon om hotellet (ekstern nettside)

Praktisk info
– Påmeldingsfrist: Fredag 27. mars 2020
– Påmeldingen er bindende, og det er ikke mulig å gjøre endringer etter påmeldingsfristen
– Det er reservert 180 rom fram til påmeldingsfristen. Vi kan ikke garantere rom på hotellet etter fristen.

Tidspunkt
Mandag 20. april: Registrering fra kl. 09.00, oppstart program i plenum kl. 10:00
Tirsdag 21. april:   Samlingen avsluttes etter lunsj kl. 13:00

20. april 2020
10:00 - 20:00
Luftrommet 1-2, Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Hans Gaarders vei 15, 2060 Gardermoen