Akuttnettverket arrangerer webinar 2020

Akuttnettverket vil i samarbeid med Helsedirektoratet invitere til webinar for deltagere i akuttnettverket.
På grunn av situasjonen omkring Covid-19 har nettverkssamlingene blitt avlyst i 2020 og som en liten erstatning for dette vil vi derfor gjennomføre et webinar der tema blir:
• Handlingsplanen for forebygging av selvmord
• Nasjonale faglige råd for forebygging og riktig bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne
• Behandling med legemidler i psykoseretningslinjen

Mer informasjon om webinaret kommer i løpet av de neste ukene. Følg med på nettsiden til Akuttnettverket.no
Link til webinaret blir sendt til de påmeldte via mail.
Webinaret streames via Norsk Helsenett.no som er tilgjengelig for alle helseforetak i Norge.

Arrangør
Akuttnettverket, Akershus universitetssykehus

Målgruppe
Deltagere i Akuttnettverket

Mål for arrangementet
Aktuelle foredrag for deltagere i nettverket.

Påmeldingsfrist
27. november 2020 kl 12.00

Pris for arrangementet
Arrangementet er gratis

Kontaktperson for arrangementet
Bodil Skiaker ([email protected])

Bevertning
Nei

Tekniske problemer og brukerstøtte: Pia Jensen ([email protected])

01. desember 2020
12:00 - 15:00
Webinar streames via Norsk Helsenett.no