Akuttnettverkets samling 24. og 25. april 2023

Tema: Likeverdig akuttpsykiatrisk behandling til alle?

Hovedtemaet for vårens samling i Akuttnettverket er spørsmålet om vi gir likeverdige tjenester til alle pasienter i akuttpsykiatrien.

Samlingen vil ha et litt annet format enn vanlig. Denne gangen har vi derfor valgt å ha samlingen i et hybridformat, hvor deler av samlingen er tilgjengelig via streaming.

Selv om vi vil tilby innhold til de i nettverket som er forhindret i å delta fysisk, vil det også være noe ekstra program for de som deltar fysisk på dag èn. Her blir det parallellsesjoner med workshop om hvordan skrive gode prosjektplaner, søknader om prosjektmidler og kronikker, og hvordan gjøre implementeringsarbeid i praksis.  Det blir også presentasjon av mange spennende prosjekter som har fått støtte fra Akuttnettverket de siste par årene. Vi vil også presentere et nytt prosjekt om hvordan pasienters og ansatte perspektiv på grunner til aggresjon kan være ulike.

Dag to blir streamet med flere innlegg med ulike perspektiver på om vi gir likeverdige tjenester til alle pasienter, uavhengig av kulturell bakgrunn, fysiske funksjonshemninger eller andre forhold. Praktiske forhold for å gi bedre behandling til disse gruppene presenteres som hva vi kan gjøre når ting haster og språk kommer i veien for å forstå hverandre. I tillegg vil Anne Grete Terjesen og Tuva Langjordet, som begge var forhindret fra å presentere på samlingen i fjor høst, kommer for å snakke om pårørendes rolle i behandling og hva som kjennetegner pasientene med mest alvorlig selvskadingsproblemtikk.

Klikk her for å se programmet (PDF)

Arrangør
Akuttnettverket, Avdeling FoU, divisjon psykisk helsevern og rus, Akershus universitetssykehus

Målgruppe
Alle som jobber i akuttavdelingen og akutteam innen psykisk helsevern for voksne og barn/unge, og de som jobber med kvalitetsforbedring, fagutvikling i akuttjenestene.

Mål for arrangementet
Deltagere i Akuttnettverket møtes og deler erfaringer. Det holdes aktuelle forelesninger.

Prisinformasjon
– Det er ingen deltakeravgift utover hotellkostnader.
– Det serveres lunsj begge dager og pausemat. De som melder seg på med fullpensjon får middag mandag kveld. De med dagpakke som ønsker middag mandag kveld legger dette inn i bestillingen.
– Ordinære deltakere velger mellom fakturering til arbeidsgiver eller seg selv. Ahus-ansatte internfaktureres i etterkant (oppgi kostnadssted).

o Helpensjon mandag og tirsdag: Kr. 3.395,-
Dekker overnatting i enkeltrom m/frokost, lunsj begge dager m/mineralvann, pausemat, og middag mandag kveld med alkoholfri drikke.

o Dagpakke: 782,- mandag
Dekker pausemat og lunsj (inkl. 1 flaske mineralvann)

o Dagpakke: 782,- tirsdag
Dekker pausemat og lunsj (inkl. 1 flaske mineralvann)

o Middag mandag kveld (tilvalg ved dagpakke): 750,-

o Ekstra overnatting: 1.091,-
Enkeltrom fra søndag til mandag m. frokost

Praktisk info
– Påmeldingsfrist: 18.april kl.12.00.  Påmeldingen er bindende, og det er ikke mulig å gjøre endringer etter påmeldingsfristen
– Det er reservert 120 rom fram til påmeldingsfristen. Vi kan ikke garantere rom på hotellet etter fristen.

Tidspunkt
Mandag 24. april 2023: Registrering fra kl. 09.00, oppstart program i plenum kl. 10.00
Tirsdag 25. april 2023: Samlingen avsluttes med lunsj kl. 13:00 – 14.00

Foreløpig program finner du på Akuttnettverket sine sider:  Trykk her

Ved å melde deg på til Akuttnettverkssamlingen godtar du at vi oppbevarer kontaktopplysninger om deg. Formålet med opplysningene er å sende ut invitasjoner til nettverkssamlinger, informasjon om aktiviteter, administrere og tilrettelegge arrangementer og utarbeide deltakerlister til deltakerne.

Opplysningene deles ikke med andre aktører.

Dersom du ikke ønsker å motta e-post i forbindelse med Akuttnettverket, kan du melde deg av ved å sende en e-post til bodil.skiaker@ahus.no

Kontaktperson for arrangementet
Bodil Skiaker (bodil.skiaker@ahus.no)

Bevertning
Det serveres pausemat og lunsj begge dager. For de som overnatter er det felles middag mandag kveld.

Tekniske problemer og brukerstøtte ved påmelding: kontakt@kompetansebroen.no

24. april 2023
10:00 - 14:00
Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Hans Gaarders vei 15, 2060 Gardermoen