Akuttnettverkets samling 24. og 25. oktober 2022

Akutte tjenester i psykisk helsevern – kvalitet og forbedring

Akuttpsykiatrien har de siste årene fått stadig større utfordringer – flere pasienter blir innlagt, kortere liggetid og mer bruk av tvang.
Dette påvirker både pasientene, pårørende og de ansvarlige i tjenestene. Akuttnettverket vil på denne konferansen sette søkelys på dagens situasjon og kvalitetsforbedringsarbeid som blir gjennomført i tjenestene.

Det blir presentasjoner fra disse temaene:

  • Presentasjon av statusrapport for akuttpsykiatri som syner situasjonen innen akuttavdelinger i landet.
  • Kunnskap om tjenestetilbud fra Statens Helsetilsyn sine tilsyn med akutte avdelinger eller alvorlige hendelser.
  • Konkretisering av lovverk og lovfortolkning fra Helsedirektoratet på områder der lover og forskrifter blir tolket ulikt.
  • Hvordan arbeide med forbedringsarbeid i klinikken etter tilsyn fra Sivilombudsmannen og Statens Helsetilsyn.

Arrangør
Akuttnettverket, Avdeling FoU, divisjon psykisk helsevern og rus, Akershus universitetssykehus.

Målgruppe
Alle som jobber i Akuttavdelinger og akutteam innen psykisk helsevern for voksne og barn/unge.

Mål for arrangementet
Deltagere i Akuttnettverket møtes og deler erfaringer, og det holdes aktuelle forelesninger.

Godkjenninger
Norsk Psykologforening godkjenner nettverkssamlingen som vedlikeholdsaktivitet for psykologer med 11 timer.
Norsk Sykepleierforbund har godkjent nettverkssamlingen som meritterende med totalt 11 timer.

Påmeldingsfrist
19. oktober 2022 kl 12.00

Prisinformasjon
– Det er ingen deltakeravgift utover hotellkostnader.
– Det serveres lunsj begge dager og pausemat. De som melder seg på med fullpensjon får middag mandag kveld. De med dagpakke som ønsker middag mandag kveld legger dette inn i bestillingen.
– Ordinære deltakere velger mellom fakturering til arbeidsgiver eller seg selv. Ahus-ansatte internfaktureres i etterkant (oppgi kostnadssted).

o Helpensjon mandag og tirsdag: Kr. 3.230,-
Dekker overnatting i enkeltrom m/frokost, lunsj begge dager m/mineralvann, pausemat, og middag mandag kveld med alkoholfri drikke.

o Dagpakke: 750,- mandag
Dekker pausemat og lunsj (inkl. 1 flaske mineralvann)

o Dagpakke: 750,- tirsdag
Dekker pausemat og lunsj (inkl. 1 flaske mineralvann)

o Middag mandag kveld (tilvalg ved dagpakke): 740,-

o Ekstra overnatting: 990,-
Enkeltrom fra søndag til mandag inkl. frokost

Praktisk info
– Påmeldingsfrist: Fredag 7. oktober 2022.  Påmeldingen er bindende, og det er ikke mulig å gjøre endringer etter påmeldingsfristen
– Det er reservert 180 rom fram til påmeldingsfristen. Vi kan ikke garantere rom på hotellet etter fristen.

Tidspunkt
Mandag 24. oktober 2022: Registrering fra kl. 09.00, oppstart program i plenum kl. 10.00
Tirsdag 25. oktober 2022: Samlingen avsluttes med lunsj kl. 13:00 – 14.00

Foreløpig program finner du på Akuttnettverket sine sider:  Trykk her

Ved å melde deg på til Akuttnettverkssamlingen godtar du at vi oppbevarer kontaktopplysninger om deg.  Formålet med opplysningene er å sende ut invitasjoner til nettverkssamlinger, informasjon om aktiviteter, administrere og tilrettelegge arrangementer og utarbeide deltakerlister til deltakerne.

Opplysningene deles ikke med andre aktører.

Dersom du ikke ønsker å motta e-post i forbindelse med Akuttnettverket, kan du melde deg av ved å sende en e-post til bodil.skiaker@ahus.no

Kontaktperson for arrangementet
Bodil Skiaker (bodil.skiaker@ahus.no)

Bevertning
Det serveres pausemat og lunsj på dagtid. Mandag kveld serveres middag.

Tekniske problemer og brukerstøtte ved påmelding: kontakt@kompetansebroen.no

24. oktober 2022
10:00 - 14:00
Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Hans Gaarders vei 15, 2060 Gardermoen